V Plzni začne fungovat lékař pro drogově závislé a bezdomovce

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 27. duben 2020 17:59
bezdomovci ilustrační

Jako součást prevence kriminality zajistí město Plzeň lékaře pro drogově závislé a bezdomovce. Začne se intenzivně věnovat také problému domácímu násilí. Novinkami jsou kromě zajištění lékaře pro lidi užívající drogy a lidi bez domova také problematika domácího násilí nebo Dům na půl cesty pro mladé do 26 let, kteří opouštějí zařízení ústavní výchovy. 

Projekt protidrogové prevence Street Med, který připravuje Spolek Ulice Plzeň. Zaměřuje se na uživatele drog a lidi bez přístřeší. "Tyto skupiny jsou podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého velmi provázané, z různých důvodů nečerpají zdravotní péči. "Jejich zdravotní situace se zhoršuje a s ní i sociální debakl. Nedůvěřují systému, lékařům, ztrácejí zájem o své zdraví i o svou situaci. Zhoršují se jim tak podmínky pro návrat z ulice. Nemocnost těchto lidí je značná, jde o kožní, dýchací a nebezpečné přenosné choroby, parazity a další. Street Med směřuje tam, kde tito lidé bydlí, kontaktují je za přijatelných podmínek, vztah je založen na úctě a respektu a péče je orientována na dlouhodobý cíl. V současné době musíme se spolkem Ulice zajistit lékaře, případně mediky, kteří by na službě spolupracovali," uvedl Zrzavecký.

Dalším stěžejním tématem bude letos domácí násilí, jehož riziko zvyšuje pandemie koronaviru a restrikce s ní spojené. "Spolupracovat budeme se službou Plus pro lidi v krizové situaci Diakonie ČCE. Vytvořili jsme pracovní tým, začneme vytvářet terapeutickou skupinu pro oběti a budeme pracovat s agresory. Chystáme se na osvětovou činnost na školách, vytvoříme metodiku pro učitele, osvětovou kampaň pro veřejnost," uvedl Zrzavecký. V Plzni chce také letos zřídit krizové lůžko nebo byt pro oběti těchto trestných činů, který by byl utajený a bezplatný a kde by měly oběti nonstop krizové interventy či sociální pracovníky.

Letos na podzim bude dokončen Dům na půl cesty pro mladé do 26 let, kteří opouštějí po dosažení zletilosti zařízení ústavní výchovy. Půjde o šest jednolůžkových a dva dvoulůžkové pokoje v Palackého ulici 16.