Spor o vodu dále graduje!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 19. září 2022 15:36
Spor o vodu dále graduje! Foto ze zahájení dopouštění Velkého boleveckého rybníku 16.9.2022

Spor o to, jestli byla v potrubí do Velkého boleveckého rybníka v době slavnostního uvedení do provozu upravená voda z Berounky, nebo pitná voda z vodovodního řadu, dál graduje. A to dokonce tak, že město zvažuje podání žaloby na starostu Malesic Aleše Tolara, který informaci o pitné vodě zveřejnil na sociální síti. Podle něj město lidem lže. Město to naopak vyvrací.

V pátek 16. září město zahájilo slavnostně dopouštění Boleveckého rybníku z úpravny, která bere vodu z Berounky. Radost z díla však o víkendu vzal představitelům města příspěvek starosty Malesic Aleše Tolara. Ten v něm uvádí, že v pátek nebylo možné odebírat vodu z Berounky a proto byla do rybníku napuštěna pitná voda z vodovodního řadu.

„Není to možné, protože neexistuje žádné propojení mezi novou technologií a mezi vodovodním řadem. Na úpravnu vody je pouze z hygienických důvodů přivedena voda na sociální zařízení a do dvou sprch, bezpečnostních sprch na chemickém hospodářství. Ale neexistuje žádné propojení mezi technologií a pitnou vodou,“ řekl technický ředitel dodavatele technologií Milan Drda na pondělní tiskové konferenci, kterou na toto téma svolalo město.

Provozní ředitel Vodárny Plzeň Josef Máca k tomu dodal: „Informace se nezakládá na pravdě, protože dodavatelé technologie už vlastně tři dny před spuštěním nebo oficiálním zahájením napouštění Velkého boleveckého rybníka spustili technologii, vyrobili více, než 300 kubíků nebo odebrali více než 300 kubíků vody z Berounky, kterou upravovali, proplachovali své technologie, své nádrže a tato voda byla použita, protože byla napuštěna v celém systému.“

Na mimořádné tiskové konferenci města zaznělo, že při deštích minulý týden nebylo možné odebírat vodu z řeky. Byla příliš kalná. Proto byla v pátek při slavnostním aktu použita voda, která byla od středy v systému čističky. Za mylnou informaci požaduje město od Aleše Tolara omluvu.

„Že Plzeň vlastně dopouští nebo dopouštěla v pátek 16. září Bolevecký rybník pitnou vodou z vodovodu. Tyto informace jsou nepravdivé, já se domnívám, že zasahují do dobré pověsti města Plzně a bohužel i přesto, že pan starosta byl vyzván k omluvě, tak to se nestalo. Proto město Plzeň, aby si zachovalo dobrou reputaci, tak musí reagovat a musí uvést pravdivé údaje. To se tady na té konferenci stalo,“ doplnil primátor města Pavel Šindelář.

Aleš Tolar se ale podle jeho slov omlouvat nehodlá. Tvrdí, že v systému byla pitná voda z vodovodu, protože město už nechtělo slavnostní spuštění odkládat a nechtělo během víkendu přiznat, že nemůže čerpat kalnou vodu z Berounky.

Technický ředitel dodavatele technologií Milan Drda vysvětlil pitnou vodu v systému následovně: „Úpravna jako taková je navržena a musí splňovat vlastně takové parametry, aby voda, která se odebere z Berounky a upraví se a pošle nahoru na Bolevák, měla parametry pitné vody, kromě obsahu chloru.“

Za údajně nepravdivé informace požaduje město od starosty Malesic Aleše Tolara omluvu. „Město Plzeň nikoliv Pavel Šindelář, ale město Plzeň požaduje, aby pan starosta smazal svůj příspěvek na sociálních sítích, aby se zdržel dalších takových příspěvků a aby se za své jednání omluvil. To je celé, nic jiného nepožadujeme,“ vysvětlil primátor Šindelář.

Pokud se tak prý nestane, chystá město žalobu. Aleš Tolar se odmítl k této záležitosti vyjádřit s tím, že to udělá opět na sociální síti.