Sedm procent obyvatel v kraji jsou cizinci

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 1. srpen 2021 14:15
Sedm procent obyvatel v kraji jsou cizinci ilustrační

V Plzeňském kraji žilo na konci loňského roku podle cizinecké policie 42.070 cizinců, nepočítaje v to lidi s platným azylem. Cizinci tak tvořili 7,1 procenta z celkového počtu obyvatel v regionu. Nejvyšší zastoupení podle státní příslušnosti měli osoby z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Zhruba polovina cizinců žila na území okresu Plzeň-město.

Podle pohlaví je více cizinců mužů, jejich podíl dosáhl 57,6 %. Z celkového počtu cizinců na území České republiky představuje skupina cizinců žijící v Plzeňském kraji 6,7 % (čtvrtý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnání). Nejvíce cizinců v mezikrajském porovnání žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském.

Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci, kteří tvořili více jak jednu čtvrtinu všech cizinců (29,4 %), dále státní příslušníci Slovenska (20,5 %), Vietnamu (14,2 %), Bulharska (7,1 %), Rumunska (6,6 %) a Německa (4,5 %). V roce 2020 pobývalo v kraji 54,7 % cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, v porovnání s předchozím rokem zde došlo k navýšení o 2,1 procentního bodu. Příčinou by mohl být narůstající počet cizinců přicházejících zejména z Ukrajiny, který se meziročně zvýšil o 14,4 %. Zastoupení cizinců ze zemí Evropské unie (45,3 %) naopak zaznamenalo meziroční pokles o 2,1 procentního bodu.

Zhruba polovina cizinců z celkového počtu v kraji žila na území okresu Plzeň-město (51,2 %). V celém kraji došlo ke zvýšení počtu cizinců o 5,8 % oproti roku 2019, nejvíce pak na území okresu Plzeň-sever (o 8,6 %), Plzeň-město (o 7,4 %), Plzeň-jih (o 6,8 %) a Tachov (o 5,6 %). K poklesu došlo jen v okrese Domažlice, a to o 2,3 %. V okresech Plzeň-město, Plzeň-jih, Tachov a Rokycany dominovali v roce 2020 Ukrajinci, na Domažlicku převažovali cizinci vietnamské národnosti a v okresech Klatovy a Plzeň-sever tvořili nejpočetnější skupinu Slováci.

Podíl cizinců na obyvatelstvu Plzeňského kraje má rostoucí trend, region se hodnotou 7,1 % zařadil na třetí nejvyšší místo v ČR hned po krajích Hl. město Praha a Karlovarském. Oproti roku 2019 se podíl cizinců na obyvatelstvu kraje zvýšil (o 0,4 procentního bodu), přičemž celkový počet cizinců meziročně vzrostl o 2 291 osob, tj. o 5,8 %.

Věkové složení cizinců žijících v kraji se příliš nemění, největší zastoupení mají osoby v produktivním věku (15–64 let), které tvoří 85,1 %, a tento podíl v časové řadě kolísá jen mírně.