První dávky vakcíny dorazily do Plzeňského kraje, zdraví senioři si musí počkat

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 30. prosinec 2020 15:29
plzen_cz_očkování, injekce ilustrační foto

První vakcíny proti nemoci Covid-19 dorazily dnes do Fakultní nemocnice v Plzni. Jedná se o 975 dávek, které jsou určeny pro FN Plzeň, další dodávky pro Plzeňský kraj jsou očekávané v lednu 2021. První dostanou vakcínu zdravotníci z nemocnice, kteří pracují na specializovaných covidových pracovištích, jednotkách intenzivní péče, ARO či na odběrových místech. Pak se dostane na další lékaře, zdravotníky, domovy seniorů a na záchranné složky. Zdraví senioři, kteří nejsou v nemocnici ani v domově seniorů, si budou muset ještě počkat.

foto: FN Plzeň

Vakcíny, které kraj od státu obdrží, jsou od společnosti Pfizer. Určeným místem pro dodávky vakcín je FN Plzeň, což je také místo odkud budou další dávky vakcíny distribuovány dál do kraje. „Očekáváme, že během ledna Plzeňský kraj obdrží 17 550 dávek vakcíny, které budou určené pro zdravotnické pracovníky ostatních lůžkových zdravotnických zařízení a jejich pacienty, pracovníky v pobytových sociálních  zařízeních a jejich klienty, a pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje,“ vysvětluje hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a dodává, že Plzeňský kraj bude při očkování postupovat dle očkovací strategie státu.

Strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkovány vybrané skupiny  v klíčových lůžkových zdravotnických zařízeních a též zařízeních pobytové sociální péče pro seniory. Jedná se o následující skupiny: zdravotničtí pracovníci pracující na vybraných odděleních, pacienti hospitalizovaní v distribučních očkovacích centrech, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory, všeobecní praktičtí lékaři, zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích všeobecných praktických lékařů, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, příslušníci Armády ČR, kteří se podílí na boji s COVID-19, základní složky integrovaného záchranného systému.

Foto: FN Plzeň

Vakcinačním centrem pro Plzeňský kraj bude v úvodní fázi očkování FN Plzeň a Státní zdravotní ústav – pracoviště Plzeň. O zřízení dalších vakcinačních center v kraji se v současné době vedou jednání.

Plzeňský kraj zřídil pracovní skupinu, kde jsou zástupci nemocnic Plzeňského kraje, zástupci Krajské hygienické stanice, FN Plzeň a krajského úřadu, která se poprvé sejde 6. ledna nad strategií očkování v Plzeňském kraji.