Přes milion korun rozdělí Plzeň do sociální oblasti v rámci protikoronavirové Plzeňské 12

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 15. prosinec 2020 09:19
plzen_cz_28_20504877_M_PenizeNaCokoliv ilustrační foto

Město rozdělí 1,065 milionu korun organizacím činným v sociální oblasti v rámci programu Plzeňská 12. Zastupitelé schválili podporu pro Diecézní charitu Plzeň, Hospic sv. Lazara, Domovinku – sociální služby. Dotaci obdrží také SeneCura SeniorCentrum MOPT. Peníze půjdou z rozpočtu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.     

„Rada města Plzně již v dubnu schválila soubor opatření vedoucích ke zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města, takzvanou Plzeňskou 12. Podle jednoho z bodů tohoto souboru může město pomoci sanovat výdaje přímo spojené s koronavirovou krizí neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby a realizují jiné sociální projekty,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve výši zhruba 147 tisíc korun organizaci Diecézní charita Plzeň na nákup ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků pro Domov sv. Alžběty. Peníze byly využity na dokoupení respirátorů třídy FFP 2, ochranných obleků, dezinfekčních prášků na praní, dezinfekčních ubrousků, pořízení ozónového generátoru pro dezinfekci prostor zařízení a zásobníku na jednorázové utěrky. Dalších 80 tisíc korun je určeno na úhradu nákladů za mzdy dvěma pracovníkům, kteří pomáhají zvládat zvýšený zájem o pomoc v charitním humanitárním skladu: při výdeji potravinové pomoci, regulování počtu klientů ve vnitřních prostorách a při přípravě oblečení a nábytku ve skladu.

Dotaci ve výši 400 tisíc korun obdrží Hospic svatého Lazara, jenž je jediným pobytovým zařízením poskytujícím hospicovou a paliativní péči na území Plzeňského kraje. Dotaci použije organizace na uhrazení věcných i osobních nákladů, které není schopna kvůli sníženým příjmům pokrýt.

Domovinka – sociální služby obdrží 351 tisíc korun na projekt Dezinfekce na stacionáři. Dotace je určena na zakoupení přístroje pomáhajícího udržet hygienicky komfortní prostředí stacionáře. Domovinka – sociální služby je poskytovatelem celkem čtyř druhů sociálních služeb (pečovatelská služba, týdenní stacionáře, denní stacionáře a sociálně aktivizační služby).

Organizace SeneCura SeniorCentrum MOPT obdrží téměř 87 tisíc korun na úhradu zvýšených nákladů na dezinfekční prostředky, jednorázové nádobí, nádobí do letadlových vozíků využívaných pro izolované klienty a na vybavení takzvaného covidprostoru, který vznikl v rámci zařízení. Organizace je provozovatelem sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 120 lůžek.