Pomáhal bojovat proti koronaviru. Končícího epidemiologa ocenil primátor

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 9. prosinec 2020 13:41
ImageHandler (1) Foto: město Plzeň

Dlouholetý vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Plzni Petr Pazdiora skončil ve své funkci. Jako poděkování za boj proti koronaviru mu primátor Martin Baxa předal stříbrnou pamětní medaile města.

„Je to poděkování za to, co profesor Pazdiora v letošní roce, v němž se potýkáme s nebývalou situací – pandemií nemoci covid-19, pro město Plzeň a celý region jako hlavní epidemiolog Plzeňského kraje vykonal. Byl v době koronavirové krize na jaře i na podzim hlavní oporou, na niž jsme se mohli jako zástupci samosprávy obrátit. Vždy pomohl najít řešení,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Petr Pazdiora podotkl, že sice odchází z hygienické služby, kdy opouští funkci vedoucího protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Plzni, avšak věří, že tím spolupráce s městem Plzní nekončí, neboť dál bude působit na Lékařské fakultě v Plzni. Jako vedoucí Ústavu epidemiologie se bude i nadále mimo jiné zabývat epidemií onemocnění covid-19.

Pazdiora vystudoval v Praze Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy. Na Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů získal atestaci 1. stupně z hygieny a epidemiologie a nástavbovou atestaci z epidemiologie. V roce 1988 obhájil kandidátskou práci na téma Metody sledování nozokomiálních nákaz a v roce 1996 habilitoval prací Epidemiologická studie u rotavirových infekcí. V roce 2013 získal specializovanou způsobilost lékaře v oboru epidemiologie. Ve stejném roce byl jmenován profesorem. Petr Pazdiora je v současné době vedoucím Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Těžiště jeho odborné práce je zaměřeno na epidemiologii nozokomiálních nákaz a gastroenteritid vyvolaných rotaviry, astroviry, kampylobakteriemi a helikobakteriemi. Rozsáhlou část své odborné práce zaměřil na specifickou profylaxi virových hepatitid A a B, seroprevalenci hepatitid C a E v populaci. Dále se věnoval studiu epidemiologie, diagnostiky, laboratornímu průkazu a specifické profylaxe klíšťové meningoencefalitidy, lymeské boreliózy a meningokokové meningitidy v ČR. Zabýval se také problematikou HIV/AIDS. Publikoval více než 117 publikací, své odborné znalosti využil při řešení 6 vědeckých projektů, dále je spoluřešitelem 9 výzkumných projektů. Patří k mezinárodně uznávaným odborníkům v oblasti rotavirových infekcí a jejich prevence vakcinací.