Plzeňská radnice spustila nový dotační portál

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 20. srpen 2022 17:37
Plzeňská radnice spustila nový dotační portál ilustrační. Foto: pixabay

Plzeňská radnice spustila nový dotační portál, kde jsou na jednom místě všechny aktuálně vypsané dotační programy a tituly a jehož prostřednictvím lze o podporu rovnou zažádat. Má zefektivnit komunikaci s úřadem. Oficiálně byl spuštěn v červnu, plně využívaný bude od září, kdy se začínají vypisovat dotační tituly pro rok 2023.

„Už delší dobu jsme se na tento krok připravovali, vnímali jsme, že Plzeňané by jej uvítali a byli jsme si vědomi toho, že přinese úsporu času a zefektivnění práce pro naše zaměstnance. Snažíme se pracovat na tom, aby lidé mohli co nejvíce omezit čas strávený na úřadech, tento krok je proto logickým pokračováním dalších projektů, které v oblasti využití technologií ve veřejné správě činíme,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Kromě přehledného výpisu jednotlivých dotačních programů a titulů mohou zájemci žádost skrze dotační portál rovnou i vyřídit. K tomu je potřeba registrace. „Portál přináší nutnost evidence, ale následně umožňuje elektronickou komunikaci s úřadem, což šetří návštěvy instituce. U každé žádosti je navíc vidět, v jakém se nachází stavu zpracování. Žádost je možné rozpracovat, uložit a následně se k ní vracet a doplňovat až do konečného podání. Portál také hlídá povinné hodnoty nebo přílohy. Ovládání je intuitivní, ale návody jsou součástí portálu,“ shrnul výhody nového prostředí Tomáš Benedikt, ředitel Úseku rozvoje Správy informačních technologií města Plzně.

Podle Zuzany Sladké, projektové manažerky Úseku rozvoje Správy informačních technologií města Plzně, přináší výhody také pro úředníky, jimž zjednoduší práci. „Před spuštěním portálu existovala jen evidenční webová stránka, kam se ručně zapisovaly informace o jednotlivých dotacích a detaily si psaly jednotlivé organizace na vlastní webové stránky. Organizace zveřejňovaly různé typy formulářů. Přijaté žádosti se následně ručně evidovaly a vedlo se několik evidenčních agend. Z pohledu úředníka tedy odpadá nutnost ruční evidence žádostí.

Nový dotační portál byl oficiálně spuštěn v červnu, plně využívaný bude od září, kdy se začínají vypisovat dotační tituly pro rok 2023. „Výhodou je i fakt, že jej realizovala společnost, jež dodala dotační portál také pro Krajský úřad Plzeňského kraje. To znamená, že část uživatelů už bude znát ovládání, a novinka tak pro ně bude o to komfortnější,“ dodal Tomáš Benedikt.

Webový portál je k dispozici na adrese https://dotace.plzen.eu/.