Plzeňská radnice rozdělí na sociální služby v příštím roce 46 milionů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 14. prosinec 2019 21:04
archiv, radnice Foto: www.plzen.eu

Více než 46 milionů rozdělí v rámci svého dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020 plzeňská radnice. Cílem je poskytnout dotace na zajištění provozu základních druhů a forem sociálních služeb na území města Plzně, včetně dotací na zdravotní péči v pobytových zařízeních a služby fakultativní.

„Plzeň má v regionu největší a nejkomplexnější síť poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde zastoupeny téměř všechny sociální služby podle zákona o sociálních službách. Pro rok 2020 bylo v rozpočtu magistrátního odboru sociálních služeb alokováno na vyhlášení dotačního titulu pro kofinancování sociálních služeb na území města Plzně zhruba 42 milionů korun, rozhodnutím vedení města byla tato suma navýšena o čtyři miliony korun, což představuje dorovnání sedmiprocentního nárůstu mezd zaměstnanců v sociálních službách. Město tak vstřícně reaguje na problém, kdy zákonnou povinnost má výhradně vůči zřizovaným organizacím, ale je si vědomo nezbytnosti narovnání podmínek, za kterých jsou veškeré služby na jeho území poskytovány. Podporu získá celkem 33 subjektů v celkové výši 46,27 milionu korun. Předloženo k podpoře bylo 33 žádostí v celkové výši 64,10 milionu korun,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Žádosti přijímal náš odbor v září letošního roku. Žádat bylo možné pouze o dotaci na sociální službu, která je zařazena do základní, výjimečně rozvojové, sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Základní vizí je udržet potenciál této sítě a finančními prostředky podpořit její rozvoj, dostupnost služeb, jejich kvalitu a efektivitu,“ řekla vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Alena Hynková.