Plzeňská radnice poskytne sociální byty pro zdravotně znevýhodněné lidi

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 27. únor 2023 09:22
Plzeňská radnice poskytne sociální byty pro zdravotně znevýhodněné lidi ilustrační. Foto: P. Bauer

Dvacet sociálních bytů pro minimálně 33 lidí poskytne Plzeň neziskové organizaci Ledovec pro lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou v těžké životní situaci a potřebují dlouhodobé standardní bydlení ke stabilizaci svého života. Pokračuje tak projekt Housing First, podpořený EU, mezi městem a Ledovcem. 

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem se zdravotním znevýhodním z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.  „Těší mě, že projekt pokračuje. Je potřeba podporovat lidi v bytové nouzi, kteří jsou motivovaní, chtějí svou situaci řešit, platit nájem, stát se dobrými sousedy. Životní příběhy a osudy některých klientů jsou dramatické a strastiplné. Společné mají jedno – svou stávající situaci chtějí trvale změnit a vrátit se k úspěšnému společenskému životu. Každý člověk je schopen žít nezávisle, pokud je mu poskytnuta dostatečné podpora,“ uvedla radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková.

Housing First znamená v překladu z angličtiny „bydlení především“. S Ledovcem na projektu úzce spolupracuje Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně. „Tento program se zaměřuje na lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou v bytové nouzi a potřebují intenzivní podporu, aby stabilizovali svůj život,“ doplnila vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení magistrátního odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Lenka Walterová.

V první etapě realizované v letech 2019 až 2022 poskytla Plzeň deset bytů. Nadále se počítá s pokračováním projektu do roku 2025.