Plzeňská aglomerace se 109 obcemi představuje v centru Plzně představuje projekty za několik milionů

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 18. červenec 2023 12:03
Plzeňská aglomerace se 109 obcemi představuje v centru Plzně představuje projekty za několik milionů Foto: město Plzeň

Plzeňská aglomerace, která zahrnuje Plzeň a 108 okolních obcí, představuje poprvé veřejnosti v centru Plzně stavby spolufinancované z evropských fondů prostřednictvím tzv. Integrovaných teritoriálních investic (ITI). V minulém sedmiletém dotačním období se díky nim investovaly téměř čtyři miliardy korun a stejnou sumu by měl region čerpat také do roku 2030. Venkovní výstava Tvoříme budoucnost! bude do konce července před Studijní a vědeckou knihovnou ve Smetanových sadech.

„Jsem velmi rád, že můžeme veřejnosti představit poprvé prostřednictvím výstavy unikátní nástroj Integrované teritoriální investice, díky kterým Plzeňská aglomerace čerpá v sedmiletých cyklech finanční prostředky pro svůj strategický rozvoj. V našem regionu se podařilo v minulém dotačním období investovat téměř čtyři miliardy korun na rozvoj prostoru a služeb pro jeho obyvatele,“ říká předseda Řídicího výboru ITI a primátor statutárního města Plzeň Roman Zarzycký.

Veřejnost se dozví, kolik projektů bylo prostřednictvím ITI v letech 2014—2020 podpořeno a v jaké výši, nebo kolik financí z evropských fondů má Plzeňská aglomerace přislíbeno pro svůj strategický rozvoj v následujících letech aj. Prostřednictvím fotografií se prezentují vybrané projekty, které zohledňují jak tematickou, tak geografickou vyváženost realizovaných projektů v Plzeňské aglomeraci.

„Venkovní výstava je příležitostí nejen pro příjemnou procházku ve Smetanových sadech, ale také pro zamyšlení, jak se díky projektům (spolu)financovaným nástrojem ITI mění náš region k lepšímu,“ dodává ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš.