Plzeň otevírá všechny sběrné dvory, do areálu smí vždy jen dva vozy

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 7. duben 2020 15:06
sběrný dvůr foto: město Plzeň

Všech pět sběrných dvorů patřící Plzni bude opětovně otevřeno ve středu. Budou fungovat v běžné provozní době. Obsluha bude pouštět do areálu nejvíce dvě osobní auta, aby byly na malých pozemcích sběrných dvorů zajištěné nejméně dvoumetrové rozestupy mezi klienty.

Na základě opatření vlády, které umožňuje občanům odkládat odpad a využívat obdobných zařízení, město Plzeň prostřednictvím odpadové společnosti Čistá Plzeň otevře všechny sběrné dvory na území města od středy 8. dubna včetně sběrných míst v okrajových částech města.

Sběrné dvory budou otevřeny za podmínky, že do prostoru dvora je možné vpustit pouze dvě vozidla  s ohledem na současný nouzový stav. Dále je nutné dodržovat minimální vzdálenosti dva metry od další osoby a to zejména  při vykládce odpadu. Podmínkou vstupu je samozřejmě zakrytí úst a nosu a ochranné rukavice. Je zapotřebí respektovat pokynů pracovníků dvora, v případě nedodržování pokynů má obsluha právo vykázat návštěvníka se sběrného dvora.

Kromě toho bude obnoven také svoz biologického odpadu a objemného odpadu na území města pomocí velkokapacitních kontejnerů.