Jehly si drogově závislí mají uklízet sami. Plzeň instaluje kontejnery na použité injekce

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 21. prosinec 2021 06:50
Jehly si drogově závislí mají uklízet sami. Plzeň instaluje kontejnery na použité injekce ilustrační. foto: pixabay

Speciální kontejnery pro použitý injekční materiál nechalo město Plzeň ve spolupráci s organizací Point 14, z. ú.v centrálním městském obvodu. Chce tak zabránit především tomu, aby použité injekční jehly a stříkačky nezůstávaly ležet na ulici, v parcích nebo aby končily v běžných odpadkových koších. Pokud se kontejnery v průběhu zkušební doby osvědčí, mohly by se objevit v dalších částech města.

FixPointKontejnery mohou využít zejména uživatelé drog, kteří chtějí bezpečně zlikvidovat použité náčiní. Mohou posloužit ale i těm, kteří používají injekční materiál ze zdravotních nebo jiných důvodů. „Realizací tohoto pilotního projektu usilujeme o bezpečnější prostředí pro děti i pro všechny další občany a návštěvníky města Plzně,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Vždy se snažíme o to, aby naše projekty měly preventivní dopad. Na území města se ročně nalezne v průměru přes tři tisíce pohozených stříkaček. Tímto projektem chceme jejich počet redukovat. Občané sami by nalezený infekční materiál sbírat neměli, pracovníci organizací jsou v tomto směru proškolení a sběr je pro ně bezpečný. Vhodné je nález nahlásit na některý z terénních programů, který v Plzni působí, či na Městskou policii Plzeň společně s co nejpřesnějším popisem místa nálezu. Proškolený personál se o sběr a následnou likvidaci infekčního materiálu postará,“ upřesnil Karel Nyerges, ředitel zapsaného ústavu Point 14.

Do jednoho kontejneru se vejde 150 stříkaček. Vyprazdňovat je budou podle potřeby pracovníci Terénního programu Point 14, kteří zajistí bezpečnou, odbornou likvidaci infekčního materiálu z těchto nádob.