Plzeň finančně podpoří sportovní organizace i hendikepované sportovce

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 15. březen 2021 17:49
futsal3 ilustrační

Na konci minulého roku vyhlásil Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně dotační titul Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2021. V rozpočtu města na něj byla alokována finanční částka ve výši 13,5 milionu korun a 400 tisíc korun na podporu hendikepovaným sportovcům. Rada města Plzně nyní rozhodla o udělení pěti dotací ve výši 107 tisíc korun a souhlasila s udělením dotace pro 155 žadatelů v celkové výši 13,794 milionu korun, tuto podporu musí schválit ještě zastupitelé města.

„Jsem rád, že se v letošním roce podařilo velmi významně podpořit oblast sportu, a to částkou převyšující 13 milionů korun. Magistrátní odbor sportu přijímal žádosti během ledna letošního roku, bylo jich celkem 165. Podporu získají také Plzeňská centra mládeže města, do kterých je zařazeno sedm subjektů, tyto jsou spolu se šesti akademiemi hlavními sportovními odvětvími na území krajské metropole,“ vysvětlil první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce patří oblast sportu.

„Všechny žádosti o dotaci byly předloženy k posouzení Komisi pro sport a mládež Rady města Plzně. Komise na základě hlasování doporučila poskytnout dotace celkem 155 žadatelům v celkové výši 13,9 milionu korun, z čehož je 400 tisíc korun alokováno hendikepovaným,“ doplnil první náměstek Roman Zarzycký.

Rada města Plzně schválila udělení finanční podpory pro Krasobruslařský klub Plzeň, Billiardový klub Bio-Systém Plzeň, Plzeňské mažoretky, Kotva Plzeň a Bowling Plzeň.

Radní města souhlasili s poskytnutím neinvestičních dotací například pro: Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň (108 tisíc korun), Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň – Skvrňany (100 tisíc korun), TJ Prazdroj Plzeň (290 tisíc korun), Tělovýchovné jednotě Plzeň – Litice (193 tisíc korun), Tělovýchovné jednotě Union Plzeň (132 tisíc korun), PILSEN PATRIOTS (146 tisíc korun), JUDOCLUB Plzeň (280 tisíc korun), HBC Plzeň (136 tisíc korun), Nadační fond Volejbal Plzeň (413 tisíc korun), ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub DUKLA Plzeň (111 tisíc korun), SK Petřín Plzeň (210 tisíc korun), TJ Slavoj Plzeň (275 tisíc korun), Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje (420 tisíc korun), Nadační fond – Plzeňská lukostřelba (348 tisíc korun), Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň (465 tisíc korun), Nadační fond Basketbal Plzeň (362 tisíc korun), Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ (546 tisíc korun), Západočeský badmintonový svaz (450 tisíc korun), TK Slavia Plzeň (100 tisíc korun).