Nový systém na sledování spotřeby energií v mateřských školách odhalil únik vody

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 28. únor 2020 15:47
voda ilustrační foto / plzen.cz

Velké množství vody unikalo v 70. mateřské škole v Plzni na Skvrňanech. Přišlo se na to až poté, co centrální obvod spustil pilotní projekt systému, který dálkově sleduje spotřebu energií a médií v pěti budovách mateřských škol, což umožňuje aktivní dohled a vyhodnocování spotřeby v daném objektu.

Další čidla mimo jiné sledují vnitřní prostředí a veškerá data jsou pomocí bezdrátové technologie přenášena do centrální aplikace, kde je možné sledovat skutečnou denní a měsíční spotřebu v porovnání s obvyklým stavem a odhalit případné nedostatky. A právě ty se v podstatě okamžitě po instalaci objevily v 70. MŠ ve Waltrově ulici. „Po spuštění systému jsme zjistili, že v budově naší školy dochází k úniku téměř 6 kubíků vody denně, aniž bychom tuto ztrátu zaznamenali. Přitom jde o obrovské množství vody,“ říká ředitelka 70. MŠ Eva Zennerová.

Příčinou byla porucha směšovacího ventilu a prasklá vodovodní přípojka. Dále došlo k prasknutí hadičky na WC v jedné ze tříd. Systém tedy obratem nahlásil problém do centrální aplikace, kde ji zaznamenal dispečink Plzeňské teplárenské a situace tak mohla být okamžitě řešena. „Chtěl bych poděkovat za spolupráci kolegům ze společnosti Plzeňská teplárenská, že jsme jako první obvod v Plzni mohli tento pilotní projekt spustit. Kromě možnosti v podstatě okamžitě odhalit případné havárie a předejít tak únikům médií, předcházíme také často nemalým nákladům na odstraňování případných souvisejících škod na majetku. V rámci monitoringu můžeme kvůli úniku tepla odhalit i třeba zdánlivou maličkost, jako je zapomenuté otevřené okno. Všechna čidla sledující vnitřní prostředí jsou také vybavena sledováním koncentrace CO2, což může odhalit nedostatky v případě větrání či poruchy vzduchotechniky, což je nevyhovující prostředí pro děti i zaměstnance,“ vysvětluje Petr Baloun, první místostarosta Městského obvodu Plzeň 3, který má správu mateřských škol na starosti.

Jednotlivá čidla včetně veškerých nezbytných komponentů pro dálkový přenos jsou instalována na vstupech jednotlivých energií a médií, tj. vodoměrech, plynoměrech nebo kalorimetrech (podle druhu vytápění objektu) a elektroměrech.

„Už nyní vidíme, že je systém účinný a především prospěšný, proto do budoucna rozšíříme jeho instalaci do zbývajících mateřských škol i dalších budov ve správě našeho úřadu,“ dodává David Procházka, starosta Městského obvodu Plzeň 3.