Nová silnice, chodníky i parkovací stání. Ulice v Hradišti získala novou podobu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 13. leden 2021 12:02
DSC_0298 foto: město Plzeň

Na nové komunikace, chodníky, zrekonstruované vjezdy do domů, parkovací stání, ale i na upravené autobusové zastávky a točnu městské hromadné dopravy se mohou těšit obyvatelé ulice Na Rychtě v plzeňském Hradišti. V lednu 2021 skončila oprava ulice, která trvala od července loňského roku.

foto: město Plzeň

„Ulici Na Rychtě jsme zrekonstruovali společně s městskou organizací VODÁRNA Plzeň, a. s. Opravený je úsek začínající za křižovatkou s ulicí K Řečišti, konec úpravy je za křižovatkou s ulicí U Hamru. Ulice Na Rychtě získala novou podobu v délce 306 metrů. Celkové náklady na opravu jsou ve výši 20 milionů korun včetně DPH,“ řekl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora.

Celková rekonstrukce spočívala ve vybudování nové komunikace, oboustranných chodníků, úpravě vjezdů a parkovacích stání. „Hradiště také získalo novou autobusovou zastávku a točnu městské hromadné dopravy. Současně došlo k výměně vodovodu ve stávající trase včetně přípojek, závěrem byly provedeny sadovnické úpravy rekonstruované ulice. Stavba proběhla zcela dle harmonogramu včetně termínu dokončení,“ vysvětlil Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně.

„Stavbu jsme dokončili těsně před Vánoci. Nyní zbývá dokončit terénní úpravy v rámci provizorní zastávky městské hromadné dopravy a proběhne kácení a následná výsadba nových stromů. V závěru ledna se uskuteční kolaudace stavby,“ doplnila Taťána Kicová, vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů odboru investic.