Náměstek Zarzycký: Výstavba nové víceúčelové haly se přiblížila. Podepsali jsme smlouvu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 10. březen 2021 13:08
IMG-20210310-WA0003 vizualizace projectstudio8

Na okraji Plzně v blízkosti panelových sídlišť Bolevec, Lochotín a Košutka vyroste nová víceúčelová sportovní hala. "Podepsali jsme smlouvu, ve čtvrtek předáváme staveniště," potvrdil první náměstek primátora Roman Zarzycký. Stavba z 172 milionů korun s DPH by měla být hotová za dalších 18 měsíců.

vizualizace projectstudio8

Městská sportovní víceúčelová hala bude mít kromě samotného sportovního zázemí také restauraci a vlastní parkoviště. "Hlavní vstup do sportovní haly je navržen v centru jižní fasády. Zádveřím je přístup do vstupní haly. Zde bude umístěn pult obsluhy a recepce sportovní haly. Za pultem uvažujeme o prodejně a půjčovně sportovního zařízení. Dále je v prostoru vstupní haly umístěna odpočinková a čekací zóna," popsal Zarzycký.

Herní plocha 20 x 40 metrů umožňuje provozovat nejrůznější sporty, jako například házenou, florbal, malou kopanou, volejbal, basketbal, futsal, aerobik a společenský tanec. Maximální rozměr celé sportovní plochy je 23 x 70 metrů, výška haly pak devět metrů. "Hala je vybavena navinovací sítí pro možné dělení na tří části a tak se v jednu chvíli může odehrávat více sportovních aktivit," potvrdil náměstek primátora. Součástí sportovní haly je tribuna pro 200 diváků.

vizualizace projectstudio8

V objektu bude také malá hala, která se dá využít jako rozcvičovna. "Jedná se o malý sál o velikost 10 x 10 metrů s vlastním vstupem, který bude sloužit především pro tréninky a rozcvičování, případně jako taneční sál," uvedl Zarzycký. Chybět nebude ani šest šaten s kapacitou 25 osob a vlastním hygienickým zázemím.

Hala má podle náměstka dostatečné a funkční hygienické zázemí pro sportovní halu, a to i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. "Nechybí ani zázemí pro správu  a údržbu a dílna pro provedení drobných oprav či kancelář správce," uvedl Zarzycký.

Restaurace bude mít i venkovní terasu

vizualizace projectstudio8

V objektu se počítá také s restaurací s potřebným zázemím. Předpokládaná kapacita restaurace je 70 osob, k tomu ještě přibude venkovní terasa. Zastřešení objektu zázemí a restaurace bude ploché a provedeno v kombinaci pobytových teras a vegetační úpravou, zelené střechy.

Chybět nebude ani parkoviště pro 52 vozidel podél příjezdové komunikace, která je napojena na Krašovskou ulici. "Komunikace s oboustranným parkováním, obratištěm a parkováním včetně autobusů není volně přístupná a bude na vjezdu a výjezdu opatřena automatickou bránou s výdejním systémem dle provozu sportovní haly. Z této komunikace s parkováním je bezprostřední bezbariérový přístup na chodník v předprostoru vchodu," vysvětlil Zarzycký.

Objekt sportovní haly je umístěn do území tak, aby byla zachována průchodnost územím, zejména pohyb pěších a cyklistů od sídliště a parku Zemník západním směrem k polesí Chotíkovský les a Krkavec  a napojení na turistické a cyklotrasy. "Z tohoto důvodu je podél jižní hranice s volnočasovým areálem Krašovská aktivity centrum Plzeň navržena stezka pro cyklisty a pěší, která bude veřejně přístupná," dodal náměstek.