Na Vinicích do dvou let vyroste zádržná nádrž za 130 milionů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 1. červen 2020 18:00
IMG_5453 Foto: M. Osvaldová

Stavbu retenční nádrže na sídlišti Vinice téměř za 130 milionů korun bez DPH zahájilo v pondělí město Plzeň. Zadrží a bude postupně uvolňovat až šest milionů litrů srážkové vody z přívalových dešťů, což má vyřešit problémy s přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu. Nádrž je přitom nutná pro dokončení severozápadního okruhu Plzně.

Foto: M. Osvaldová

Nádrž se buduje těsně nad Lochotínským parkem pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích a bude mít rozměry 60 x 30 metrů. "Stavba je zásadní v tom, že bez ní by nemohl být zkolaudován západní okruh, kterou financujeme spolu s Plzeňským krajem," podotkl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Realizace nádrže zabezpečí obyvatelům Vinic, konkrétně lokalit Stínadla a Berlín, odvedení a likvidaci odpadních vod, posílí ekologickou ochranu tohoto místa i širšího intravilánu, hlavně okolí řeky Mže. Hotovo by mělo být v zimě

foto: město Plzeň

2022 a celá nádrž bude ukrytá pod zemí. Po skončení stavby návštěvníci parku spatří jen dvě nenápadné větrací věže a několik poklopů v trávě.

Plzeň kromě toho začne rekonstruovat Roudenský kanalizační sběrač na 412 metrů dlouhém úseku v nezastavěné části města mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká, kde teď odpadní vody odvádí betonový sběrač s nedostatečnou kapacitou. "Kromě napojení z nádrže Vinice bude do sběrače svedeno odpadní potrubí z retenční nádrže Gera a výhledově kanalizační potrubí areálu fakultní nemocnice," uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.