Na případnou distanční výuku se připravují i plzeňské mateřské školky. Pomůže jim město

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 12. říjen 2020 16:24
MŠ kardinála Berana_nové prostory Foto: ZČU

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně (OŠMT) uvolní ze svého rozpočtu 200 tisíc korun na nákup licencí vzdáleného přístupu pro mateřské školy. Chce jim tak umožnit, aby v případě potřeby mohly realizovat distanční vzdělávání v posledním ročníku předškolní docházky. Pořízení licencí zajistí Správa informačních technologií města Plzně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo v souvislosti s epidemiologickou situací všem základním a středním školám finanční prostředky na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021.

„Mateřské školy však tento příspěvek neobdržely, přestože novela školského zákona ukládá povinnost poskytovat distanční vzdělávání i dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Rozhodli jsme se tedy využít rezervu v rozpočtu OŠMT ve výši 200 tisíc korun určenou na rozvoj polytechnického vzdělávání v mateřských školách a poskytnout ji na pořízení licencí k zajištění vzdáleného přístupu pro mateřské školy tak, aby v případě uzavření mateřských škol mohlo být zajištěno distanční vzdělávání,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Město Plzeň je zřizovatelem 40 samostatných mateřských škol a šesti mateřských škol, které jsou součástí základní školy. Kapacita mateřských škol na území města je zhruba 5200 míst.