Na pomoc sportovním organizacím dá Plzeň šest milionů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 29. březen 2021 20:14
Radnice v Plzni ilustrační foto / V. Čermák

Plzeň dá šest milionů korun 53 sportovním organizacím postiženým v loňském čtvrtém čtvrtletí pandemií koronaviru. Město program na podporu klubů včetně právnických osob provozujících sportovní činnost vyhlásilo v lednu. 

„Pravidla našeho dotačního titulu umožňovala kompenzovat vratky členských příspěvků za období říjen až listopad 2020, tedy polovinu členských příspěvků za školní pololetí. Dále také kompenzace nákladů za správu areálu, ať již vlastního nebo svěřeného doložením smlouvy. Kompenzovat bylo možné pouze náklady, které nebylo možné hradit ze státních dotací. Třetím pilířem dotačního titulu byla kompenzace nájemného zaplaceného třetím subjektům, a to v souvislosti s objednanými sportovními prostorami, kdy nebylo možné je využít za účelem sportovní přípravy svých členů. Limit dotace byl stanoven na 250 tisíc korun a každý subjekt mohl podat pouze jednu žádost. Oprávněnými žadateli byly jak sportovní organizace dle zákonu o podpoře sportu, tak i právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti sportu na území města Plzně,“ vysvětlil dotační titul první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce patří oblast sportu.

„Finanční podporu z daného dotačního titulu získalo celkem 53 žádostí v celkové výši 6,068 milionu korun, z toho pět žádostí ve výši 102 tisíc korun schválila rada, zbytek zastupitelstvo města. Mezi podpořenými subjekty jsou například FBŠ Gorily Plzeň, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Koterov, TJ Prazdroj Plzeň z. s., Atletický klub Škoda Plzeň z. s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Nová Hospoda, TJ Slavoj Plzeň, TJ Lokomotiva Plzeň z. s., Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z. s., Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, Klub vodních sportů Plzeň, VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z. s. SK RAPID PLZEŇ, Aeroklub Plzeň Bory, Sportovní klub Radbuza Plzeň, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná, SK RAPID PLZEŇ a další,“ uvedl některé podpořené subjekty Roman Zarzycký.

„Vzhledem k nedočerpané finanční alokaci, která byla alokována pro tento dotační titul ve výši osmi milionů korun budeme vést další jednání o vypsání dalšího dotačního programu na kompenzace členských příspěvků za první pololetí roku 2021 a na částečnou kompenzaci provozních nákladů správců areálů. Ze zjištěných informací jsou refundace letošních členských příspěvků pro kluby velkým finančním problémem a i kluby, které v loňském roce příspěvky nevracely, budou muset k tomuto kroku vzhledem k jejich nefungování přistoupit,“ uvedl první náměstek Roman Zarzycký.