Na pomoc školám s úpravami sportovišť vydá radnice v Plzni pět milionů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 11. únor 2021 17:49
IMG_0014 Foto: 25. ZŠ v Plzni

Pět milionů korun ze svých rezerv poskytne v letošním roce Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na opravu, údržbu a výstavbu školních sportovišť.

„Pět milionů korun rozdělíme mezi 15., 16., 25. a 31. základní školu,“ uvedla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. Upřesnila, že Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně poskytne 15. ZŠ v ulici Terezie Brzkové 800 tisíc korun na výměnu výplní stavebních otvorů tělocvičny – kopilitových stěn. Tyto stěny jsou popraskané, netěsní a dochází k velkému úniku tepla a zatékání dešťové vody.

Podporu ve výší 1,7 milionu korun obdrží 16. ZŠ a MŠ sídlící na Americké třídě. Peníze jsou určeny na generální opravu domku na nářadí, který je v havarijním stavu. Dále pak na výměnu původního umělého povrchu hřiště, jež je nyní v takovém stavu, že dochází k uvolňování i drolení granulátu a tvoří se tak četné trhliny. Vyměněna na hřišti bude také kovová konstrukce na basketbal i branky na házenou. Známky koroze vykazují nosné sloupky oplocení a výplně nosných rámů, a proto budou i ony vyměněny.

Dva miliony korun obdrží 25. ZŠ ve Chválenické ulici. Částka je určena na vybudování nástavby, v níž bude nový cvičební sál. „Tato škola totiž dlouhodobě řeší problém s prostorem jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro další tělovýchovné aktivity. Ve velké tělocvičně mají běžně hodinu tělesné výchovy najednou dvě třídy a rozvrh žáků 2. stupně v některých dnech trvá až do 17 hodin, protože teprve pozdě odpoledne je pro ně tělocvična volná. Do nového cvičebního sálu bude moci 25. ZŠ přesunout část hodin výuky tělovýchovy a tím se zkvalitní výuka tohoto předmětu. Nový cvičební sál budou moci využívat i děti, které navštěvují zájmové kroužky zaměřené na pohyb,“ upřesnila Lucie Kantorová.

Půl milionu korun pak poputuje do 31. ZŠ v ulici E. Krásnohorské, kde je třeba zrekonstruovat podlahu intenzivně využívaného zrcadlového sálu. Budou vyměněny poničené díly pro odpružení podlahy a položen nový kobercový povrch.