Lhota bude mít sportovní sál, využije to i na kulturní akce

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 6. únor 2020 11:11

V červenci letošního roku začne město se stavbou sálu sokolovny ve Lhotě. Využíván bude jako tělocvična, ale i jako místo pro konání kulturních a společenských akcí. Dokončen by měl být v červenci příštího roku. Kompletní budova sokolovny bude sloužit zdejšímu fotbalovému klubu TJ Sokol Lhota, zároveň se stane jediným místem v desátém městském obvodě, kde se budou moci občané potkávat a pořádat zde akce.

„V loňském roce jsme začali se stavbou sokolovny, v letošním roce pokračujeme výstavbou sálu, jenž bude sloužit jak sportovcům, kterým výrazně zkvalitníme podmínky pro sportování, tak ale i občanům našeho rozlohou nejmenšího městského obvodu k rozvoji jejich společenského života,“ řekl primátor města Martin Baxa.

„Finanční náklady na stavbu druhé etapy sokolovny, tedy multifunkčního cvičebního sálu, jsou ve výši 22,5 milionu korun včetně DPH. První etapa si vyžádá celkové náklady ve výši 26,6 milionu korun včetně DPH. V druhé části realizace dojde k výstavbě samotného sálu s vloženými dvěma sklady, nad nimiž bude otevřená galerie. Půdorys sálu bude mít rozměry 28x13 metrů, výšku 8,5 metru. Jedná se o rámovou konstrukci s šikmými sloupy a příčlí v jednostranném sklonu,“ přiblížil stavbu technický náměstek Pavel Šindelář.

„Nový sportovní sál, jenž bude propojen s výstavbou první etapy, využijí sportovci pro volejbal, nohejbal, badminton, basketbal, ale sál bude též ozvučen a může být tedy využit pro další aktivity typu fitness, aerobic a jiné. Samozřejmě bude sloužit jako společenský sál našeho městského obvodu. Nová sokolovna našemu společenskému životu ve Lhotě významně pomůže. Do současnosti nemáme prostory, kde bychom mohli pro naše občany pořádat akce a setkání. Nyní se konají pouze v zasedací místnosti v budově úřadu městského obvodu nebo jsme nuceni je pořádat mimo náš obvod. Na stavbě sokolovny se bude náš obvod podílet částkou šesti milionů korun,“ řekla starostka obvodu Zdeňka Hončarová.

„Objekt tělocvičny s plochou střechou bude jednopodlažní. Nosná konstrukce bude ocelová, tvořená rámy. Na vnější plášť se použije pozinkovaný plech, vrstvený plastem v barevném provedení. Horní vrstva podlahy v tělocvičně bude sportovní dřevěná víceúčelová s trojitým pružným roštem,“ doplnil vedoucí přípravy a realizace vodních a pozemních staveb Odboru investic Magistrátu města Plzně Jaroslav Petrák.

„První etapa stavby sokolovny ve Lhotě zahrnovala stavbu vlastní budovy sokolovny o celkové ploše 312 metrů čtverečných, vybudování inženýrských sítí, parkovacích ploch. Sokolovna je rozdělena na šatny, tvořící zázemí pro fotbalová družstva, a klubovnu, která bude sloužit sportovcům i návštěvníkům, o celkové rozloze 78 metrů čtverečných. Kapacita klubovny je 40 míst k sezení. V objektu dále budou sociální zařízení, sklady a klubový bar,“ popsal první etapu stavby, jež je v současné době v realizaci a měla by být dokončena v dubnu letošního roku, náměstek Pavel Šindelář.