Koterovští se dočkali. Plzeň dokončila stavbu kanalizace a vodovodu za více než 250 milionů

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 31. srpen 2022 17:17
Koterovští se dočkali. Plzeň dokončila stavbu kanalizace a vodovodu za více než 250 milionů Foto: město Plzeň

Plzeň dokončila stavbu kanalizace a vodovodu v okrajové městské části Koterov za 254 milionů korun s DPH. Koterov, kde žije přes 2300 obyvatel, dosud splaškovou kanalizaci neměl a o stavbu usiloval 20 let. Dešťová voda byla svedená do Úslavy. Součástí stavby, která trvala víc než dva roky, byly úpravy povrchů komunikací a chodníky.

ImageHandler„Díky investici za více než čtvrt miliardy korun je plzeňská část Koterov připravená na další rozvoj. Kromě stavby kanalizace jsme v závěru stavby zrekonstruovali celou lokalitu Koterova, vyjma Koterovské návsi, kterou obnovil Městský obvod Plzeň 2,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Podle starosty Městského obvodu Plzeň 2 Lumíra Aschenbrennera kanalizace a vodovod zásadně zlepší život a Koterov zatraktivní. "Obnova Koterovské návsi proběhla již před deseti lety, v roce 2012, a byla dotována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,“ dodal.

Ulevilo se také místním občanům. "Jsem za všechny občany moc rád, že po desetiletém úsilí se díky městu podařilo tuto náročnou stavební akci realizovat. Mimo vlastní novou kanalizaci a vodovod se v obci vybudovaly také komunikace a chodníky. Nám všem se zde bude daleko lépe žít,“ uvedl jeden z obyvatelů Koterova Vladimír Gabriel.

Akce v Koterově zahrnovala stavbu oddílné kanalizace splaškové a dešťové včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury, zásobování Koterova pitnou vodou, rekonstrukci stávající vodovodní sítě a výstavbu nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem. Součástí byla také realizace přeložek plynovodů vyvolaných uložením nové oddílné kanalizace a závěrečnou úpravu komunikací.

Splaškovou kanalizaci město napojilo na Úslavský kanalizační sběrač, který je strategickou ekologickou investicí města a který zajišťuje odkanalizování a rozvoj okrajových částí Božkov, Koterov, části Lobez, Bručné a komerční zóny u obchodního centra Olympia.