Integrace do škol? Plzeň chce jít jinou cestou. Vytvoří odloučená pracoviště jen pro Ukrajince!

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 17. květen 2022 14:16
Integrace do škol? Plzeň chce jít jinou cestou. Vytvoří odloučená pracoviště jen pro Ukrajince! ilustrační. Foto: město Plzeň

Deset až 12 odloučených pracovišť svých základních škol, kde se budou vyučovat pouze ukrajinské děti, plánuje zřídit od září město Plzeň. V nevyužívané administrativní budově na Borských polích by pak měla vzniknout "škola" až pro 350 Ukrajinců.

Do tříd základních škol v Plzni se dosud integrovalo kolem 450 dětí uprchlíků. Od září ale bude potřeba zajistit ve školách místa pro 1600 až 2000 ukrajinských dětí. Ministerstvo školství přitom chtělo v ideálním případě integrovat všechny do současných českých škol. "Ale ministerstvo vůbec netuší, že tu řešíme počet 1600 žáků. Nechceme přeplňovat současné třídy, proto jsme se i po konzultacích s ukrajinským velvyslanectvím rozhodli vytvořit homogenní ukrajinské skupiny. Chceme zajistit komfort všem žákům i učitelům. Nebudeme jednotlivé třídy svých základních škol naplňovat do maximální kapacity 34 žáků. Za hraniční považujeme už 30 žáků ve třídě, a ještě záleží na podmínkách a skladbě dětí v jednotlivých třídách," potvrdila radní pro školství Lucie Kantorová. Podle ní budou o případném přijetí či nepřijetí Ukrajinců rozhodovat ředitelé škol.

Osm základních škol zajistí nevyužívané prostory pro nové samostatné třídy jen s ukrajinskými dětmi. "Tímto krokem nám vznikne prostor pro 398 dětí,“ řekla Kantorová. Další třídy vzniknou například v salonku Měšťanské besedy, v Knihovně města Plzně či v Krašovské Aktivity centru. Na všech těchto místech nebudou ukrajinské třídy od prvního do devátého ročníku, ale podle aktuální potřeby sloučené třídy dohromady. Ve všech se přitom bude vyučovat podle českého vzdělávacího programu.

Větší odloučené pracoviště při 26. základní škole pak Plzeň připravuje v lokalitě Folmavské ulice na Borských polích. Nevyužívanou administrativní budovu, kterou je možné uzpůsobit na třídy, nabídla městu k výpůjčce soukromá firma. Plzeň ji chce využít pro homogenní ukrajinské třídy od 1. až do 9. ročníku v souladu s LEX Ukrajina. Sem by mohly docházet děti, jejichž rodiče se chtějí po zklidnění konfliktu na Ukrajině vrátit do vlasti. Kapacita by přitom mohla být až 350 dětí. „Tato lokalita se nám hodí, a to i s ohledem na to, že mnohé maminky těchto dětí nacházejí práci právě ve firmách v průmyslové zóně Borská pole. Děti bychom chtěli v maximální možné míře přiblížit vzdělávání, které by standardně získaly na Ukrajině a zároveň jim budeme poskytovat rozšířenou výuku českého jazyka, aby byly schopny co nejdříve porozumět mluvenému slovu i textu, který je nyní provází v každodenních životních situacích. Zároveň ale chceme vyslyšet prosby ukrajinského velvyslanectví, aby žáci při návratu do rodné vlasti mohli plynule navázat vzděláváním na Ukrajině. Je zcela pochopitelné, že Ukrajina věří v návrat své mladé generace, až jim to podmínky společně s rodiči dovolí,“ doplnila Kantorová.

Přesný počet ukrajinských dětí, které od září nastoupí do základních škol, zatím magistrát nezná. Víc napoví jejich zápisy na konci června. Magistrát podle radní bude mít pro odloučená pracoviště dostatek ukrajinských zaměstnanců. "Jsme v kooperaci s úřadem práce, který nám vytipovává paní učitelky, které přicházejí z Ukrajiny, máme jich asi 40. Stejně tak vychovatelky, kuchařky, uklízečky," řekla Kantorová. Město jedná i se Západočeskou univerzitou, v odloučených třídách by měli pracovat i studenti. Každé pracoviště, které vznikne při některé ze základních škol města, bude mít také odborného garanta. Ukrajinské učitelky se nyní učí česky, aby co nejdříve mohly složit zkoušky. Na kurz češtiny jich teď chodí kolem 20.