Hlavní tah na Karlovy Vary se u odbočky na Chotíkov rozšíří

Chotíkov

Úpravu křižovatky místní komunikace a hlavního tahu I/20 u Chotíkova zahájí od pondělí 11. května Ředitelství silnic a dálnic a obec Chotíkov. Cílem celé rekonstrukce, která vyjde na 13 milionů, je zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Ve směru od Plzně bude podle ředitele plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeňka Kuťáka rozšířena silnice I/20 přibližně o 1,5 metru, což umožní zřízení nového samostatného pruhu pro odbočení vlevo. Kromě toho dojde k úpravě geometrie směrových ostrůvků v křižovatce a redukci její plochy. Součástí stavby je oprava asfaltového povrchu v délce asi 750 metrů.

Stavbu za 13 milionů bude provádět společnost Vodohospodářské stavby. „Práce proběhnou při umožnění obousměrného provozu vozidel  za snížené rychlosti na 50 km/hod. Výjimkou bude frézování a pokládka živičných vrstev, kdy bude doprava řízena poučenými osobami,“ uvedl Kuťák. Maximální doba výstavby se předpokládá 10 týdnů. „Bude ale snaha o maximální zkrácení termínu,“ doplnil Kuťák.