Hasiči zachraňovali zraněného v městských kolektorech

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 27. červenec 2020 18:15
ImageHandler (1) Foto: HZS PK

Několik hasičských aut se sjelo do Manětínské ulice v Plzni k záchraně osoby, která se nacházela v prostorách kolektoru. Naštěstí šlo ale pouze o cvičení, jehož cílem bylo ověřit taktické postupy a akceschopnosti jednotek požární ochrany při požáru a záchraně osob v podzemních stísněných prostorech.

Foto: HZS PK

Zástupkyně Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně nejprve hasiče seznámily s prostory kolektorů a se zařízením, které je v nich instalováno. Následně se vybrané prostory kolektorů zakouřily. V kolektoru se nacházela jedna zraněná osoba, kterou hasiči po několika minutách našli a za pomoci lezecké skupiny transportovali ze stísněného prostoru.

Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně spravuje cca 23 kilometrů dlouhou kolektorovou síť ve vlastnictví města, která se nachází především v části Severního Předměstí. „V kolektorech jsou uloženy potrubní a kabelové inženýrské sítě 23 vlastníků – správců. Kolektory jsou v celé délce vybaveny stavební elektroinstalací, odvětráním, telefonizací a výstražnou signalizací. Je zde rovněž instalováno zabezpečovací zařízení, které vyrozumí dispečera v případě úniku plynu, zaplavení nebo překročení teploty 35 stupňů Celsia,“ vysvětlila Lenka Benešová, vedoucí oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně.

„Aby byla v dalších letech zachována provozuschopnost a bezpečnost kolektorů, procházejí postupně rozsáhlými opravami a rekonstrukcemi. Díky nim mají vlastníci inženýrských sítí možnost provádět opravy a výměny potrubních rozvodů a kabelových sítí bez výkopových prací a s nimi souvisejících dopravních omezení pro obyvatele města,“ doplnila Lenka Benešová.