Cesta hrůzy je minulostí. Z Mikulášského náměstí k řece vede nové dlouhé schodiště

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 25. červen 2020 17:45
20200625_135724 Foto: M. Osvaldová

Z Mikulášské ulice k Radbuze přes Park u Ježíška bude díky novému schodišti i dalším úpravám bezpečnější a pohodlnější cesta. Projekt za 15,2 milionu korun upravil úsek pro pěší z Mikulášské ulice přes Park u Ježíška k řece Radbuze, kde se napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél řeky.

foto: M. Osvaldová

Nově dokončená stavba spočívá především ve vybudování 82 metrů dlouhého žulového schodiště na jižní  straně Mikulášského hřbitova  opatřeného zídkami z obou stran a pořízení veřejného osvětlení. Součástí projektu jsou i sadové úpravy, pořízení mobiliáře a prolézačky pro děti.

„Jsem rád, že jsme tímto projektem přispěli k pohodlí a bezpečí pěších i k lepšímu vzhledu této lokality. Také jsme se tím přiblížili k plánované celkové revitalizaci Parku u Ježíška. O tom, že jde o atraktivní místo, svědčí mimo jiné i to, že si park pro vybudování své scény pod širým nebem letos již podruhé vybral letní plzeňský festival Divadelní léto,“ řekl plzeňský primátor Martin Baxa.

„Tato stavba je jedním z letošních velkých městských projektů, které počítají s úpravami plzeňských parků a rekreačních míst tak, aby v nich obyvatelé mohli co nejpříjemněji trávit volný čas. Dalšími akcemi jsou rozšíření parku Zemník na Košutce a druhá etapa revitalizace Lochotínského parku. Město na všechny tyto projekty vyčlenilo celkem 34 milionů korun,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

foto: M. Osvaldová

„Úpravy spočívaly ve vybudování žulového schodiště, které spojuje pěší komunikaci podél řeky Radbuzy s Mikulášskou ulicí. Schodiště má z obou stran zídky obložené žulovými kameny, v jejichž bocích je zabudováno osvětlení. Navíc jsou horní a dolní část schodiště opatřeny stožáry veřejného osvětlení. V dolní části na schodiště navazují nové chodníky s mlatovým povrchem a žulovou mozaikou,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Celé stavbě před zahájením prací na základech schodiště předcházela přeložka trakčních kabelů Plzeňských městských dopravních podniků. Dále byly provedeny terénní úpravy a stabilizace svahu, založeny trávníky, vysazeny rostliny, keře a strom. Stávající oplocení TJ ČSAD bylo posunuto a na ploše byly doplněny lavičky, odpadkový koš a prolézačka pro děti.

Stavbu realizovala firma ISKOM spol. s. r. o.  Zahájila ji v červenci loňského roku. „Stavba vzhledem ke svému situování a terénním podmínkám byla náročná na prováděné stavební práce a sadové úpravy. Stavební materiál na schodiště musel být dopravován ručně. Jen pro představu, na stavbu bylo použito 68 tun žulových výrobků, 3678 tun betonu a 6,5 tuny oceli,“ uvedl majitel společnosti Václav Tolar.