Centrální obvod škrtá výdaje. Na investice vydá jen necelou třetinu toho, co loni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 28. leden 2021 15:36
Parkoviště (1) Foto: ÚMO Plzeň 3

Nepříznivá situace v boji s koronavirem zasáhla výrazně i do rozpočtu plzeňského centrálního obvodu. Ten musel výrazně zkrátit výdaje ve svém rozpočtu, včetně výdajů na investiční akce. Přesto chce v tomto roce proinvestovat téměř 23 milionů korun, což není ani třetina toho, co loni.

„Rozdíl oproti minulému roku je v investicích obrovský, kdy jsme do rekonstrukcí a nových stavebních prací investovali téměř 77 milionů korun,“ informuje Petr Baloun, místostarosta plzeňského centrálního obvodu, který má investice ve své gesci. „I přes tuto nepříznivou situaci budeme v tomto roce provádět investiční akce tak, abychom pokud možno vyhověli požadavkům občanů a zároveň se budeme věnovat projektové přípravě plánovaných investic," dodává.

Foto: ÚMO Plzeň 3

Ve veřejností oblíbeném Škodalandu bude od března pokračovat jeho revitalizace, a to vybudováním brouzdaliště u koupacího jezírka, úpravou pobřežní zóny včetně úpravy plážové části, případně i rekonstrukcí a modernizací skateparku. Občané Zadních Skvrňan zase ocení úpravu tolik diskutované křižovatky ulice Lábkova s Vejprnickou tak, aby byl zvýšen komfort pro motoristy při vjezdu do nově zrekonstruované Lábkovy ulice. V Lábkově ulici se počítá s vybudováním louky pro psy podobné té, která již stojí v Borském parku.

Investiční akce budou pokračovat i v dalších částech obvodu. Na Valše se na základě požadavku obyvatel bude upravovat povrch části ulice Osiková, na Borech se v ulici U Borského parku naváže na investiční akci z roku 2020 a ve dvou etapách přibyde dalších 37 parkovacích míst. V té stejné ulici pak také vznikne nový přechod pro přecházení, který zde aktuálně chybí.

S investicemi se počítá i do mateřských škol, které má Městský obvod Plzeň 3 na svém území ve správě. „K mé velké radosti dokončujeme výstavbu nového pavilonu na 55. MŠ v Mandlově ulici, který znamená navýšení kapacity a pomůže tak řešit dlouhodobý nedostatek míst v mateřských školách jižní části našeho obvodu. V této souvislosti bych rád opakovaně poděkoval všem zúčastněným včetně paní ředitelky Wolmutové, všech zaměstnanců i rodičů dětí za spolupráci a trpělivost po dobu výstavby," uvádí místostarosta Petr Baloun.

V 55. MŠ dále dojde i k úpravám dožitých vstupů stávajících pavilonů a rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu B, které je pozůstatkem bývalých jeslí a dlouhodobě tak neodpovídá výškovým a plošným uspořádáním potřebám mateřské školy. Rekonstrukce střechy, která byla napadena dřevomorkou, se pak dočká 32. MŠ v Resslově ulici. V mateřince v Mánesově ulici se bude rekonstruovat garáž na dílnu pro manuální aktivity dětí a zahradní sklad. Děti 27. MŠ ve Dvořákově ulici pak osvěží voda ze zahradních pitných fontán, které již v minulém roce začaly užívat děti ze 63. MŠ v Lábkově ulici.

„Je nám líto, že letos nemůžeme kvůli omezeným finančním prostředkům investovat tolik, kolik v minulém roce, nicméně jsem rád, že jsme se v prioritách shodli a budeme moci provést alespoň ty investiční akce, na které naši občané čekají nejvíce,“ doplnil David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.