Zmizí díra po Inwestu? Kraj vydal souhlas s projektem multifunkční čtvrti

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 22. prosinec 2020 16:11
Ameside vizualizace: Ameside

Odbor životního prostředí Plzeňského kraje vydal souhlas s projektem společnosti AMESIDE na novou multifunkční čtvrť v centru Plzně. AMESIDE a.s. z pražské skupiny Amádeus Real ji chce za několik miliard korun postavit v letech 2022 až 2026 na území po zbouraném domě kultury. Kraj dnes vydal souhlasné vyjádření k projektu v rámci posouzení jeho vlivů na životní prostředí (EIA).

Projekt nové městské čtvrti v centru Plzni zahrnuje bytové domy s celkem více než 120 byty, přes 21.000 m2 administrativních ploch, dále hotel přibližně se 110 pokoji a okolo 100 obchodů. Čtvrtina ploch je potom určena pro občanskou vybavenost, konkrétně  pro sport, volný čas a zábavu. Parkování je v souladu s územní studií umístěno v podzemí části.

Vydání kladného stanoviska předcházelo během déle než rok trvajícího řízení EIA i veřejné projednávání v září letošního roku.  Krajský úřad nyní potvrdil, že se investor v projektu vypořádal s připomínkami účastníků řízení, které v rámci procesu EIA vznesli především Krajská hygienická stanice a také někteří aktivisté. „Krajský úřad zároveň stanovil i řadu podmínek, které budeme muset jako investor v dalších stupních projektové dokumentace splnit. Jelikož stanovisko EIA bylo vydáno čerstvě dnes, teprve je analyzujeme, ale předpokládáme, že všechny dokážeme bezezbytku naplnit,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce společnosti AMESIDE a.s.

Pohled na novou čtvrť od Americké z Wilsonova mostu

Získání souhlasného stanoviska EIA je první částí z třífázového povolovacího procesu. Následovat budou územní a stavební řízení. Podklady pro ně chce AMESIDE předat stavebnímu úřadu v Plzni a dalším příslušným úřadům v první polovině roku 2021. „Učinili jsme významný krok v přípravné etapě tohoto pro Plzeň tak významného projektu. I přes zpoždění ve vydání stanoviska EIA, způsobené omezeními kvůli šíření nemoci Covid 19, počítáme i nadále se zahájením stavby v průběhu roku 2022. K dokončení stavebních prací by tak mohlo dojít v roce 2026,“ doplnil Jícha.

Celý nově vypracovaný projekt byl hned od počátku připravován v souladu s územním plánem i územní studií města Plzeň. "Dostali jsme od města platný územní plán a schválenou územní studii a také ujištění, že oba dokumenty jsou v souladu s výsledky referenda. V těchto mantinelech se bezezbytku pohybujeme,“ dodal Tomáš Jícha.