Zobrazení položek podle značky: AMESIDE

Zklidnění centra uzavřením části Americké? Projekt nové čtvrti dopravu zatíží, tvrdí odborník

Projekt nové čtvrti, která má vyrůst v místě po bývalém Inwestu v centru Plzně, už čeká na územní rozhodnutí. Pokud vše půjde podle plánu, společnost Amadeus by chtěla začít stavět už příští rok. Projekt Ameside ale také do oblasti přivede více automobilů a zatíží tak dopravní situaci ve městě. 

Zmizí díra po Inwestu? Kraj vydal souhlas s projektem multifunkční čtvrti

Odbor životního prostředí Plzeňského kraje vydal souhlas s projektem společnosti AMESIDE na novou multifunkční čtvrť v centru Plzně. AMESIDE a.s. z pražské skupiny Amádeus Real ji chce za několik miliard korun postavit v letech 2022 až 2026 na území po zbouraném domě kultury. Kraj dnes vydal souhlasné vyjádření k projektu v rámci posouzení jeho vlivů na životní prostředí (EIA).

Tohle má vyrůst místo díry po kulturáku. Nová čtvrť nabídne byty, kanceláře, parkoviště, obchody, hotel i kino

Zhruba 100 obchodů, 120 bytů, hotel o 110 pokojích, kanceláře, kino s osmi sály a velké podzemní parkoviště. To vše má zahrnout nová multifunkční městská čtvrť, která má vyrůst v území po bývalém Prioru. S výstavbou by se v ideálním případě mohlo začít v roce 2022, samotná realizace by zabrala zhruba tři roky. Společnost Ameside, která nové území připravuje, v této chvíli zpracovává podrobnou studii tak, aby se dopracovala k zisku stavebního povolení.

Zastupitelé schválili dohodu města Plzně se společností Ameside v kauze DK Inwest

Dohodu o spolupráci při rozvoji území v lokalitě Americká – Sirková uzavřelo město Plzeň a akciové společnosti Ameside a Amádeus Real. O dohodě se bouřlivě diskutovalo na pondělním jednání městského zastupitelstva, kdy měli nejvíce připomínek opoziční Piráti. Nakonec pro uzavření dohody hlasovalo 34 zastupitelů, zdrželo se šest Pirátů, jeden byl proti. Dohoda zajistí plnohodnotné využití území po zbouraném Domu kultury Inwest, na místě by měla vzniknout moderní městská čtvrť vybudovaná podle podmínek daných městem schválenou územní studií.

Jak naložit s dírou po DK Inwest? Piráti navrhují nové referendum

Piráti nepodpoří na pondělním jednání plzeňského zastupitelstva uzavření dohody o spolupráci při rozvoji území mezi městem Plzní a společnostmi Ameside a.s. a AMÁDEUS REAL. Dohoda by měla vést k vést k ukončení soudního sporu a ke stanovení podmínek spolupráce pro přípravu a realizaci nového projektu společnosti Ameside. Investor vede s Plzní spor o náhradu škody ve výši 1,8 miliardy korun za zmařenou investici v místě bývalého DK Inwest. Piráti by se naopak nebránili vyhlášení nového referenda, kde by se občané měli znovu vyjádřit k tomu, jak využít území Americká – Denisovo nábřeží – Sirková.