Zástupci města se vydali mezi bezdomovce v Plzni. Zjišťovali, v jakých podmínkách žijí

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 18. září 2023 15:16
Zástupci města se vydali mezi bezdomovce v Plzni. Zjišťovali, v jakých podmínkách žijí Foto: město Plzeň

Mapovat život bez domova se vydali zástupci plzeňské radnice. Společně s neziskovými organizacemi navštívili několik provizorních příbytků, kde se zajímali, v jakých životních podmínkách zde lidé žijí a zda mají zájem se vrátit zpět k běžnému životu. Cílem je zlepšení situace v oblasti bezdomovectví, zvýšení úspěšnosti integrace lidí bez domova do běžné společnosti a zvýšení pocitu bezpečí ve městě Plzni.

Navsteva lidi  v bezdomovi 3„Navštívili jsme dvě lokality mimo centrum města, kde lidé přespávají ve stanech nebo v provizorních obydlích. Mile mě překvapilo, že v rámci možností měli uklizeno, vstřícně nás přijali a vyprávěli nám o svých problémech,“ uvedla Světlana Budková, radní města Plzně pro oblast bytovou včetně dostupného a sociálního bydlení, s tím, že lidi bez domova například trápí i to, že nemají peníze na veterinární péči pro své psy.

Podle radního pro oblast sociální a aktivní život seniorů Jiřího Šrámka ze setkání vyplynulo, že tito lidé byli sice okolnostmi donucení žít bez domova, ale dokázali se situaci přizpůsobit, žijí relativně spokojeně a jsou rádi za pomoc, kterou jim neziskové organizace a pracovníci města Plzně poskytují. Díky tomu tak mají také přístup k hygieně a potravinám.

„Toto setkání nám poskytlo mnoho cenných informací, které pomohou rovněž při práci městské policie. Strážníci jsou totiž s lidmi bez domova v každodenním kontaktu,“ uvedl Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Představitelé města řeší situaci s lidmi bez domova intenzivně od června letošního roku, kdy se mimo jiné jeho vedení setkává se zástupci neziskových organizací. Rada města Plzně v květnu rovněž schválila vyhlášení dotačního programu s názvem Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023, jehož cílem je pomoci organizacím, které poskytují služby právě sociálně slabým, lidem bez domova a dalším lidem v nouzi. Finance z dotačního titulu jsou rovněž určeny na podporu pilotních projektů, které mají za cíl začlenit a akutně podpořit sociálně vyloučené osoby či na aktivity, které zvyšují dostupnost a kvalitu zdravotní péče lidem, kteří k ní nemají standardní přístup. Město Plzeň na program připravilo minimálně 2,5 milionu korun. Obdobný dotační titul byl vyhlášený v roce 2022.

Navsteva lidi  v bezdomovi 2