Základní školu v Plzni vytopily silné deště. Stihne se začátek školního roku?

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 23. srpen 2023 15:59
Základní školu v Plzni vytopily silné deště. Stihne se začátek školního roku? Foto: HZS PK

Jestli půjdou v pondělí 4. září děti i do budovy 4. základní školy v Kralovické ulici v Plzni, ještě stále není jisté. Aktuálně tam probíhají opravy všech výukových prostor po vytopení objektu. Podle plzeňské radnice je ale pravděpodobné, že se vše podaří do řádného začátku školního roku zvládnout.

Velké bouřky zasáhly Plzeňsko minulé úterý. K největším škodám došlo na objektu 4. základní školy, kde v té době probíhala náročná rekonstrukce. Kvůli chybě zhotovitele, který nezakryl dostatečně staveniště před dešti, ale došlo k jejímu zatopení. „Voda se do budovy dostala přes střechu, na níž probíhala rekonstrukce. Vzhledem k množství vody došlo k vytopení velké části objektu školy přes tři poschodí a zatopena byla i tělocvična,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. 

Město Plzeň teď dělá vše pro to, aby výuka na 4. ZŠ v Kralovické ulici mohla být zahájena se začátkem školního roku, tedy v pondělí 4. září. „Děláme maximum proto, aby zhotovitel napravil situaci a děti mohly zahájit školní rok v prostorách, kde jsou zvyklé. V tuto chvíli mohu potvrdit, že díky usilovné práci Odboru investic Magistrátu města Plzně se takovému cíli blížíme,“ řekl první náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák.

Plzeňská radncie nastavila zhotoviteli harmonogram stavebních prací tak, aby opravy všech výukových prostor byly dokončeny do zahájení školního roku. Zhotovitel stavby podle Bosáka intenzivně pracuje na opravě všech výukových prostor pod dozorem investičního útvaru města Plzně. Všechny opravy poničených prostor bude hradit zhotovitel stavby. Pro případ, že nebudou všechny opravy dokončeny včas, zajišťuje město náhradní výukové prostory v objektech města v Krašovské ulici, tedy v docházkové vzdálenosti od školy tak, aby byly připraveny a vybaveny do zahájení školního roku. Nic by tedy nemělo bránit zajištění běžné výuky, byť by část tříd mohla být v náhradních prostorách.

Pokud bude nutné náhradní třídy využít, bude škola včas informovat rodiče. I při této variantě bude stravování a družina zajištěna přímo v budově 4. ZŠ. Mezi vedením 4. ZŠ, investičním útvarem města a odborem školství probíhá každodenní intenzivní koordinace všech oprav, aby zajištění výuky v novém školním roce bylo pro žáky i rodiče s co nejmenšími změnami.