Začne rekonstrukce Tylovy ulice, mění se trasy hromadné dopravy

foto: město Plzeň

Správa veřejného statku města Plzně opraví během letních prázdnin Tylovu ulici v úseku Koperníkova – Skrétova včetně opravy zastávky městské hromadné dopravy a výměny semaforů. Omezení v dopravě potrvají od 1. července do 31. srpna 2020, ulice bude kompletně uzavřena pro osobní i městskou hromadnou dopravu. Rekonstrukce si vyžádá výluku linek městské hromadné dopravy č. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 35, N2, N5 a N7.

foto: město Plzeň

Na vozovce v Tylově ulici se nachází velké množství poruch, jedná se o vysprávky, výtluky, projeté koleje, poklesy, deformace a trhliny. Zároveň je ve velmi špatném stavu zastávka městské hromadné dopravy s projetými kolejemi, deformacemi. Tylovou ulicí denně projede 14 tisíc vozidel, zároveň se zde nachází zastávka městské hromadné dopravy, umístěná v jízdním pruhu, denně je zde obslouženo 689 spojů. Celkové náklady na opravu Tylovy ulice jsou ve výši 6,7 milionu korun včetně DPH.

„Celková délka rekonstruovaného úseku je 126 metrů. V rámci oprav odfrézujeme asfaltové vrstvy vozovky, vyrovnáme propadlé obruby, v místech stávajícího liniového odvodnění bude provedeno přespádování tak, aby současné odvodnění mohlo být odstraněno a voda odtékala do uličních vpustí. V současnosti je zastávka městské hromadné dopravy vybudována z drobných kostek, ty odstraníme. Zastávka nově bude z asfaltového betonu, shodná s opravenou vozovkou. Zároveň opraví Vodárna Plzeň vodovod v úseku pod zastávkou městské hromadné dopravy,“ vysvětlila Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně. Součástí úpravy Tylovy ulice je oprava povrchu chodníků v místech vyrovnávaných obrub. Oprava chodníku bude provedena v nejnutnějším rozsahu v místech výškové úpravy obrub, povrch chodníků je asfaltový.

foto: město Plzeň

Cestující městskou hromadnou dopravou musí počítat se změnami tras a zastávek trolejbusových a autobusových linek 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 35, N2, N5 a N7. „Linka 10 nebude zajíždět do oblasti Jižního Předměstí a Tylovy ulice a bude ukončena v centru města blokovým objezdem jako linka 14 po trase Doudlevecká – Prokopova – Goethova – Anglické nábřeží – Sirková – Americká  – Prokopova,“ informují Plzeňské městské dopravní podniky.

Trolejbusové linky 11 a 12 budou v obou směrech odkloněny do Husovy ulice. Linky 15 a 17 pojedou přes most Milénia a ulici U Trati. Trolejbus č. 16 pojede ve směru na Bory přes Prokopovu ulici a ulici U Trati a ve směru do centra přes Husovu ulici. Cestující linkou 18 pojedou ve směru na Borská pole přes Korandovu ulici, provoz ve směru k CAN bude beze změn.

Linka 35 bude obousměrně odkloněna do Husovy ulice, stejně jako noční autobusy N2 a N5. Autobus č. N7 pojede směrem na Novou Hospodu přes Klatovskou třídu a Borskou ulici, ve směru do centra přes Husovu ulici.