Začala kompletní obnova bývalé školy na Doubravce, do níž se přestěhuje úřad

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 12. březen 2024 17:31
Začala kompletní obnova bývalé školy na Doubravce, do níž se přestěhuje úřad Zdroj: město Plzeň

Historický objekt bývalé školy v Masarykově ulici v Plzni na Doubravce projde významnou rekonstrukcí. Ta začala dnes předáním staveniště, dokončeno by mělo být do devatenácti měsíců. Poté se do objektu přestěhuje úřad čtvrtého městského obvodu, jenž dlouhodobě sídlí v nevyhovujících a stísněných prostorech. Součástí projektu za 126 milionů korun bez DPH je kromě kompletní obnovy i nová přístavba s výtahy a dalším zázemím včetně parkoviště a úpravy veřejného prostranství. Na akci se částkou 25 milionů korun podílí Městský obvod Plzeň 4.

Doubravka7„Zachraňujeme budovu, která je významná nejen svou velikostí a umístěním, ale také svou historií. Věřím, že rekonstrukce, na kterou jsme poskytli finance z přebytku rozpočtu, přinese důstojné zázemí úřadu městského obvodu i pamětním deskám, které vzpomínají na oběti náletu ze 17. dubna 1945 a plzeňské piloty v řadách RAF. Chceme, aby budova opět ožila a znovu se stala výstavní skříní Doubravky,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký. Chátrající budova základní školy z roku 1902 patří mezi jednu z nejstarších na Doubravce.

Hlavním stavebním zásahem v historické budově bude vybourání sociálního zázemí na obou stranách vnitřního traktu. Dále budou odstraněny původní dlažby, části příček a vybudovány nové otvory pro dveře. Stávající stropní konstrukce zůstanou. Z důvodu napadení krovu dřevokaznými škůdci budou vyměněny všechny dřevěné části, odstraněna krytina včetně konstrukce a všechny prvky krovu. Počítá se se sanací a izolací budovy proti spodní vodě a vlhkosti. Vstup do objektu bude z Habrmannova náměstí, nahradí původní dva boční vchody.

Doubravka2„Ve zvýšeném prostoru bývalé tělocvičny v historické budově vznikne vstupní hala se schodištěm. Návrh zachovává základní vnitřní hodnoty staré budovy, tedy přirozené osvětlení podélné chodby a prostory obou schodišť. Ta se stanou součástí navržené přístavby. Díky přístavbě zvýšíme kapacitu a prostory objektu,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák, pod nějž spadá odbor investic, který má akci na starost. Dostavba je navržena ze dvora od jihovýchodu vsunutím nového objektu mezi obě boční křídla historické budovy, výškově bude nižší než hlavní korunní římsa původní školy. „V rámci ploché střechy dostavby přirozené denní světlo osvítí celý vnitřní prostor dvorany s panoramatickými výtahy, stávajícími schodišti a přiléhajícími chodbami. Podél jihovýchodní fasády dostavby vznikne veřejné prostranství se stromořadím, zálivy s lavičkami a městským mobiliářem, navazovat na něj bude parkoviště pro 33 vozidel. Mezi budovou a zahradou bude umístěn památník československým letcům a obětem náletu,“ doplnil Pavel Bosák.

Podle starosty čtvrtého městského obvodu Tomáše Soukupa usiluje úřad o důstojné zázemí už více než 15 let. Nyní sídlí ve dvou budovách, a sice v Mohylové ulici a pak v sousedním objektu, za nějž platí obvod komerční nájem. „Kromě zázemí pro kanceláře vznikne díky rekonstrukci i víceúčelový reprezentační sál pro svatby a další společenské a kulturní akce, bude tam také nový pracovní sál zastupitelstva,“ přiblížil starosta. Ke stěhování úřadu na novou adresu by mělo dojít ke konci příštího roku.