Vzácného brouka našli zoologové v Českém lese

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 13. březen 2021 10:12
rýhovec Foto: Zdeněk Papoušek

Výskyt kriticky ohroženého drobného brouka rýhovce pralesního potvrdili přírodovědci v CHKO Český les. Vzácného brouka tam poprvé našli v roce 2015 při inventarizačním průzkumu hmyzu, nyní se výskyt prokázal i v dalších lokalitách Českého lesa.

Rýhovec pralesní byl nově potvrzen na třech místech. V přírodní rezervaci Pleš, Malý Zvon a Dlouhý vrch. Šťastný objevitel Zdeněk Papoušek, který prováděl inventarizační průzkum hmyzu na těchto územích, šel po náhodném objevu jednoho jedince na Pleši v roce 2015 najisto. „Objevení druhu hned ve třech okolních rezervacích ale bylo přece jen překvapení. Radost byla o to větší, že před rokem 2015 byl rýhovec pralesní znám jenom z pěti míst v celé republice,“ uvedl Papoušek.

Přírodní rezervace Pleš, Malý Zvon a Dlouhý vrch lze považovat za výkladní skříň přírodě blízkých až původních porostů bučin pralesovitého charakteru, které se v Českém lese vyskytují už jen zřídka. Prostorově a věkem rozrůzněné porosty jsou, s výjimkou Dlouhého vrchu, ponechané bezzásahovému režimu hospodaření, a také proto se v rezervacích nachází dostatek mrtvého dřeva, jež larvy rýhovce potřebují ke svému dva roky trvajícímu vývoji.

Drobný rýhovec pralesní patří mezi naše nejohroženější brouky. K vývoji larev i životu dospělých brouků jsou totiž potřeba staré tlející stromy dostatečného průměru, které v našich lesích kvůli způsobu hospodaření chybí. Domov proto rýhovec pralesní nachází především v místech, která jsou ponechána přírodě.