Stezky i bezzásahová území. Český les se za 15 let výrazně proměnil

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 29. červenec 2020 17:22
CyklistéČeskýLes ilustrační foto

Český les, druhá nejmladší chráněná krajinná oblast (CHKO) v ČR, za 15 let existence chrání nejcennější oblasti přírody na Tachovsku a Domažlicku u hranic s Německem. Za dobu existence rezervace vzniklo pět naučných stezek, Dům přírody, výzkumné projekty sledovaly pohyb rysa, potvrdily pravidelný výskyt vzácné kočky divoké a v roce 2018 i návrat vlka obecného. Ve spolupráci s vlastníky lesů vznikly na Tachovsku i Domažlicku bezzásahová území, kde je příroda ponechána samovolnému vývoji, řekl ředitel CHKO Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

CHKO vznikla od 1. srpna 2005. Rozkládá se na území o rozloze přes 470 kilometrů čtverečních. V oblasti zaniklo po druhé světové válce přes 60 vesnic, odešli i lidé, kteří tu hospodařili. I díky tomu tak v oblasti vznikla cenná přírodní území. K nejcennějším částem CHKO patří původní pralesovité bukové porosty s bohatými rostlinnými společenstvy, rašeliniště, porosty borovice blatky a pestré louky a pastviny. "Po vzniku CHKO se mimo jiné soustředíme na péči o ta nejcennější území. Louky se pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, někde se obnovila pastva, obnovují se tůně a pečuje se o vodní režim v krajině," řekl Peckert.

V roce 2016 vznikla po dohodě se soukromým vlastníkem Kolowratovy lesy v CHKO první asi dvacetihektarová bezzásahová lokalita Diana. O dva roky později se AOPK dohodla s městem Domažlice a s jeho městskými lesy na zavedení režimu samovolného vývoje téměř na 140 hektarech v národní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy a přírodní rezervaci Smrčí. Na podzim přibyly po dohodě s Lesy ČR k bezzásahovým zónám přírodní rezervace Pleš a Starý Hirštejn o celkové rozloze přes 50 hektarů.

Za uplynulých 15 let přírodovědci podrobili území Českého lesa více než stovce inventarizačních průzkumů. Kromě dvou mezinárodní programů na sledování rysí populace v Evropě se vědci zabývají také například monitorování vzácných orchidejí, masožravých rostlin, sledují populaci bobra, který se usadil na 30 teritoriích a jeho populace se stabilizovala.

V Českém lese jsou tři národní přírodní rezervace, pět národních přírodních památek, devět přírodních památek a 17 přírodních rezervací, z toho sedm těchto chráněných lokalit bylo vyhlášeno za dobu existence CHKO. Nyní vrcholí příprava vyhlášení nové přírodní rezervace Stráně u Hamerského potoka.

čtk