Vítr lámal stromy v městských lesích i parcích v Plzni. Choďte jen po cestách, upozorňuje radnice

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 24. květen 2022 06:59
Vítr lámal stromy v městských lesích i parcích v Plzni. Choďte jen po cestách, upozorňuje radnice foto: město Plzeň

Páteční bouřka napáchala škody také v městských lesích a parcích v Plzni. Škody se nyní sčítají, práce na odklízení padlých stromů a větví budou probíhat podle prvních odhadů asi měsíc. Město proto žádá občany, aby nechodili do lesních porostů a na cestách byli obezřetní.

ulomené větve BOV pátek zasáhl západní Čechy silný vítr. Přechod studené fronty doprovázel podle posledních informací meteorologů jev zvaný derecho, který často dosahuje v počátečních nárazech vysoké rychlosti. Na meteorologické stanici na Mikulce v Plzni-Bolevci dosáhl rychlosti v nárazech až 125 km/h.  Vítr kácel stromy v městských lesích i ve městě. „Odstraňování větrem poškozených stromů bude trvat nejméně měsíc,“ odhadl vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka a dodal: „Páteční vichr byl silnější než ten únorový, který v lesích pokácel asi osm tisíc stromů, většinou jehličnanů. Na rozdíl od toho únorového se v pátek vítr opíral více do listnáčů. Větrem poškozené stromy musíme co nejdříve odklidit. Začínáme s těmi, které padaly na cesty a v okolí budov a jsou vyvrácené nebo zlomené. Stromy ležící na zemi odstraňujeme jako poslední.“

„Než budou poškozené stromy z lesa odstraněny, měli by se lidé lokalitám s vývraty vyhnout a pohybovat se pouze po cestách, nikoliv v porostu. Nebezpečí pádu stromů totiž hrozí ještě minimálně týden po větrné kalamitě, kdy mohou spadnout stromy, které vítr jen naklonil nebo nalomil. Při pohybu v lese by lidé měli být obezřetní a za silného větru raději do lesa vůbec nechodit,“ varoval náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Omezení také nastanou později, až se začne s kácením. Návštěvníci by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost by neměli vstupovat do míst, kde bude probíhat těžba dřeva.

Lidé by měli být opatrní také v městských parcích. „Obezřetnost a ohleduplnost je rozhodně na místě. Doporučujeme pro vycházky volit spíše otevřené plochy. Ve všech parcích ze vzrostlých dřevin padaly větší či menší větve. Největší škody byly zaznamenány v parku a lesoparku Homolka, kde k zemi padly čtyři stromy, další dřeviny se vyvrátily a zlámaly v Borském parku, v Lochotínském parku, v parku u Košuteckého jezírka. Poměrně mladý jírovec se vylomil před kostelem u Bolevecké návsi. Některé parkové plochy, například Lobezský park či park v Potoční na Doubravce, se naopak obešly bez výraznějších škod. Dnes jsme s kolegy parky projížděli a zjištěné práce byly zadány odborným firmám, úklid bude probíhat postupně v průběhu následujících dní,“ doplnila Lucie Davídková, vedoucí oddělení městské zeleně Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Hlášen byl i pád stromu u křižovatky Chmelová – Potoční v Doubravce. Hasiči jej brzy rozřezali. Vyvrácené stromy hlásí například i Městský obvod Plzeň 1. Popadané stromy jsou ve vnitroblocích v Nýřanské či Plaské nebo U Jam jsou vyvráceny tři smrky pichlavé. Vyvrácené stromy jsou hlášeny i z ulic Studentská, Gerská, Krašovská. Kalamitní dříví bude nutné rychle zpracovat a vyklidit z lesů, a tak je nutné respektovat zvýšený provoz lesní techniky v porostech a na cestách.