Vědecká knihovna bude mít nový depozitář na Borech

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 14. květen 2020 14:21
vizualizace Bory Vizualizace depozitáře

Další prostory pro archivování dokumentů a knih získá po rekonstrukci depozitáře na Borech Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PK). Kapacita by se měla navýšit více než pětinásobně.

Foto: Plzeňský kraj

„Před nedávnem byly dokončeny nutné demoliční práce a nyní se začalo se samotnou rekonstrukcí objektu. Ta spočívá zejména ve výrazném navýšení dosavadní kapacity depozitáře a celkové proměně v moderně řešený prostor, v němž je myšleno především na zajištění ochrany uloženého knihovního fondu. Samozřejmostí je technologie pro zajištění optimálních klimatických podmínek a stabilní hasící systém inertním plynem,“ říká náměstkyně pro oblast investic a majetku Marcela Krejsová. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je zřizována krajem, který na rekonstrukci depozitáře podílí částkou 11,58 milionu korun. Celkové náklady na rekonstrukci jsou plánovány ve výši 87,5 milionu korun.

„Rekonstrukce depozitáře Bory 16 by měla navýšit dosavadní kapacitu více než pětinásobně, z 5 300 bm na 27 000 bm. Předpokládáme, že kapacita vystačí na dalších 30 let. Objekt se zvýší na čtyři nadzemní podlaží - v prvním nadzemním podlaží bude depozitář, strojovna hasicího zařízení, rozvodna a sklad. V druhém a třetím podlaží pak depozitář, archiv nebo studovna, sklad, technické zázemí a další provozní místnosti a ve čtvrtém podlaží strojovna vzduchotechniky,“ doplňuje ředitel knihovny Daniel Bechný. Samotný depozitář by měl být vybaven kompaktními regály a do budoucna je počítáno i s možným datovým úložištěm.