Směrem na dálnici vede od Stříbra nová silnice. Je bezpečnější

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 14. květen 2020 14:48
Stribro-D5-2 foto: Plzeňský kraj

Řidičům usnadní jízdu a přispěje k větší bezpečnosti nově dokončená a zprovozněná stavba úseku silnice II/230 ze Stříbra směrem na dálnici D5.

Stavba nové silnice je významná z dopravního hlediska nejen pro město Stříbro, ale i pro jeho okolí. Součástí projektu byla přeložka silnice ll/230 v úseku Stříbro – lesní oblast Jirná v délce 1 341 metrů, přeložka silnice ll/605 v délce 107 metrů a napojení stávajících úseků silnice ll/605 a původní silnice ll/230 na přeložku silnice ll/230 ve formě dvou stykových křižovatek. Dále bylo řešeno připojení sjezdů na polní cesty k zajištění obsluhy přilehlých pozemků, výstavba retenční nádrže a potrubních propustků, přeložka vodovodu a výstavba obkladní gabionové zdi v délce 62 metrů.

Součástí stavby byla také výstavba odvodňovacího systému silnice, výsadba zeleně, rekultivace části staré silnice a zhotovení nového svislého a vodorovného dopravního značení.

„Jedná se o první část nového propojení města Stříbra a dálnice D5 s cílem zkrácení délky, vyrovnání oblouků a rozšíření komunikace II/230 ze Stříbra na dálnici D5. Tyto stavební úpravy zajistí v první řadě zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zejména nákladní kamionové dopravy, jejíž četnost se stále zvyšuje. Druhá část napojení této silnice se intenzivně projekčně připravuje,“ uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek.