V Plzni začnou oblíbené Dny vědy a techniky

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 9. září 2020 13:37
dny vědy a techniky Foto: M. Osvaldová

Ukázat žákům základních a středních škol technické a přírodovědné obory z netradičního úhlu pohledu a vzbudit v nich o tyto obory zájem je od samého počátku cílem akce Dny vědy a techniky. Ty pořádá Západočeské univerzita (ZČU) v Plzni za podpory Plzeňského kraje a města Plzně už popatnácté.

V pátek 11. a v sobotu 12. září vždy od 9 do 17 hodin se plzeňské náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem opět promění ve vědeckou laboratoř. Malí i velcí se mohou těšit na 35 interaktivních expozic připravených fakultami Západočeské univerzity, středními školami a dalšími spolupracujícími institucemi. Návštěvníci se mohou těšit na expozice inovované i zcela nové. Vstup do všech expozic je zdarma.

„Děti mají úžasnou vlastnost přistupovat k mnoha věcem bez předsudků. Když se zeptají, jak vzniká duha, netuší, že jejich otázka směřuje do oblasti optiky. Dny vědy a techniky se snaží využít přirozené dětské zvídavosti a představit rozmanité vědní obory formou, která podpoří zájem žáků a studentů o svět kolem nich. Ten je pak může později přivést až ke studiu techniky či přírodních věd,“ řekl Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity.

„Stejně jako v minulých letech bude město Plzeň na akci reprezentovat naše městské Centrum robotiky, a to po oba dny. Připravilo aktivity pro mladší i starší žáky z oblasti robotiky, fotografie a přírodních věd. Účastníci si budou moci například naprogramovat několik různých robotů, vyzkoušet si klíčování se zeleným plátnem, vyřešit logickou úlohu s auty a podobně. Během těchto aktivit si otestují svoji představivost, kreativitu a informatické myšlení. Jednotlivé aktivity budou sice cílené převážně na děti, ale zaujmou jistě i jejich rodiče a prarodiče,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Z celkem 35 stanovišť letošních Dnů vědy a techniky jich návštěvníci najdou 30 na náměstí Republiky, čtyři před Západočeským muzeem a jednu také v budově Fakulty pedagogické ZČU ve Veleslavínově ulici. Prostřednictvím ukázek, pokusů, her a zajímavých pozorování žáci základních a středních škol opět poznají, že věda je zábava a není třeba se jí bát.

Dny vědy a techniky budou zohledňovat aktuální opatření týkající se pandemie koronaviru. Plocha náměstí bude oplocena, přičemž pro vchod a východ budou určena tři místa, kde bude moci bezpečnostní služba sledovat počet účastníků. Místa budou také vybavena teploměry a dezinfekcí, vyrobenou přímo na Fakultě strojní ZČU.

Stejně jako vloni si Dny vědy a techniky vyžádají dopravní omezení. Z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků akce po oba dny vždy od 9 do 17 hodin se Františkánská ulice uzavře pro automobilovou dopravu, bude zde platit také zákaz parkování. Vjet do ulice pak budou pouze moci vozidla městské hromadné dopravy a integrovanému záchranného systému.