Radnice budou mít nový průtah městem, dopravní omezení začnou 21. září

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 7. září 2020 17:16
Pohled od mostu k namesti foto: Radnice

Občané Radnic u Rokycan se v příštím roce dočkají nové dopravní tepny v centru města. Město začne 21. září 2020 s kompletní rekonstrukcí původní žulové silnice, která vede po spodní straně náměstí Kašpara Šternberka. Součástí stavby bude nový most. Nový asfaltový úsek začne u mostu v Pražské ulici pod náměstím a povede až ke křižovatce Plzeňská x Brandýs x Nádražní. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Nový průtah městem by měl být kompletně dokončen koncem roku 2021, výstavba potrvá maximálně 18 měsíců.

Foto: Radnice

„Hlavní průtah v samotném centru města byl již v naprosto nevyhovujícím stavu. Žulové kostky nahradí nově asfalt. Rekonstrukci průtahu města provádíme společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Celkové náklady na obě etapy jsou vyčísleny na 60 milionů korun bez DPH, město se bude podílet částkou 25 milionů korun, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 35 miliony korun. Celková délka opravovaného úseku je 660 metrů,“ vysvětlil starosta města Jan Altman. Nejnáročnější bude podle něj vybudování nového mostu v Pražské ulici, jeho povrch bude nově také asfaltový a nahradí současné žulové kostky. Již 21. září by měla začít demolice mostu. Pokud budou vhodné klimatické podmínky, bude první etapa, zahrnující nejen stavbu mostu, ale také vybudování dešťového kanalizačního řadu od kašny na náměstí Kašpara Šternberka až k danému mostu, ukončena ke konci roku 2020. "Pokud by nám nepřálo počasí, protáhne se první etapa do konce března 2021. Od března 2021 do prosince 2021 poté proběhne druhá etapa, tedy rekonstrukce samotné silnice.“

Foto: Radnice

Chodníky vybuduje město v úseku spodního náměstí po městský úřad v žule, ostatní chodníky budou v zámkové dlažbě. Celkem 32 parkovacích stání bude ze žuly, jako další místa pro parkování budou sloužit rozšířené vjezdy do nemovitostí.

Nový průtah městem si vyžádá výrazná dopravní omezení jak pro osobní dopravu, tak pro veřejnou autobusovou dopravu. Opravovaný úsek první etapy bude kompletně od 21. září 2020 uzavřen pro veškerou dopravu. Pro nákladní a osobní dopravu je stanovena objízdná trasa přes Bezděkov a Břasy.

Foto: Radnice

Během první části výstavby mostu a kanalizačního řadu budou zastávky autobusové dopravy na náměstí Kašpara Šternberka provizorně přesunuty z náměstí Kašpara Šternberka cca o 130 metrů směrem k městskému úřadu. Objízdná trasa autobusové dopravy bude vedena směrem od Chomle po ulici Pražská, Zámostí, Za Ohradou. Do této ulice odbočí též autobusy jedoucí od Skomelna či Bezděkova. Poté budou autobusy pokračovat ulicí U Marily, přes most přes Radnický potok a po nově vybudované provizorní komunikaci v šířce pěti metrů, jež je zpevněna recyklovaným materiálem, se napojí autobusy na komunikaci u Radnické synagogy a následně vyjedou na náměstí Kašpara Šternberka, kde budou umístěny provizorní autobusové zastávky.

Město Radnice začalo 1. září 2020 opravovat silnici z Dědické ulice směrem k nádraží, která bude objízdnou trasou při výstavbě druhé etapy průtahu městem (březen až říjen 2021). „Komunikaci především rozšíříme, bude opravena do konce září letošního roku a její šířka bude pět metrů, chodníky vybudujeme do poloviny října,“ dodal starosta Jan Altman.