V boji proti koronaviru pomáhají studenti Západočeské univerzity

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 20. říjen 2020 21:17
dětský domov Nepomuk 1 foto: ZČU

Studenti Fakulty pedagogické pomáhají se školními povinnostmi dětem zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň i Západočeské univerzity a lépe díky nim zvládnou distanční výuku také děti v Dětském domově Nepomuk. Studenti Fakulty zdravotnických studií zase posilují řady pracovníků hygieny i nemocnic.

Foto: ZČU

Odběrová místa, call centra, nemocnice – všude tam nyní pomáhají desítky studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Zapojeni jsou studenti napříč obory a ročníky, včetně prvních. Desítky studentů Fakulty zdravotnických studií pracují na odběrových místech a call centrech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Připraveno pomoct je celkem šedesát studentů, jejichž seznam poskytla fakulta Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který jejich zapojení koordinuje. Dalších dvacet studentů zareagovalo na výzvu krajských nemocnic a okolo stovky studentů posílilo tým zdravotníků Fakultní nemocnice Plzeň. „Již v jarním období se naši studenti intenzivně dobrovolně zapojili do činnosti nemocnic nejen v Plzeňském kraji. Poté, co nás Krajský úřad Plzeňského kraje požádal o pomoc při zajišťování kompetentních osob na posílení činnosti odběrových míst a činnosti KHS, jsme vyzvali naše studenty, aby se do činnosti zapojili, a obratem jich zareagovalo několik desítek,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich. Pro studenty je podle něj pomoc přirozená. "Jsou tak vychováváni v rámci svého studia, přičemž nedílnou součástí přípravy nelékařského zdravotnického pracovníka je i posilování osobní odpovědnosti a entuziasmu,“ dodává děkan.

Foto: ZČU

Stejně jako na jaře se studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v době nouzového stavu zapojili do společensky potřebné pomoci. Se školními povinnostmi pomáhají dětem zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň i Západočeské univerzity. Také děti v Dětském domově Nepomuk díky nim lépe zvládnou distanční výuku. Už v minulém týdnu oslovila katedra pedagogiky studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ ohledně pomoci Fakultní nemocnici i Západočeské univerzitě. Ti se začali hlásit velmi rychle a ochotně. „Jakmile se ukázalo, že bude potřeba zajistit výuku především pro menší děti, jejichž rodiče by teď ve svých profesích citelně chyběli, začali se nám studenti ozývat,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. „Moc si vážím toho, že ačkoliv mají sami dost starostí se studiem, chápou, jak společensky potřebná je jejich profese a neváhají pomoci,“ oceňuje děkan, podle kterého zájem studentů není menší než na jaře.

Dvanáct studentek a studentů tak v pondělí 19. října nastoupilo do Fakultní nemocnice Plzeň, kde pomáhají zajistit výuku pro děti zaměstnanců nemocnice, kteří by jinak museli zůstat s dětmi doma. Dalších dvanáct studentů učitelství je vystřídá v následujícím týdnu a patnáct je připraveno v roli náhradníků. Dočasná škola v nemocnici má kapacitu 30 dětí a určena je především pro ty z 1. stupně základních škol.  „Naši studenti nastupují ráno v půl osmé a pomáhají dětem s úkoly, které dostanou od svých vyučujících v rámci distanční výuky. Spolupráce s nemocnicí je výborná a zázemí je skvěle připraveno,“ chválí si spolupráci koordinátorka studentů Daniela Nováková. „I přes všechny složité okolnosti je patrné, že pro studenty i pro nemocnici je tato práce radostná. Studenti v sobě mají velkou míru altruismu a opravdu chtějí pomáhat. Samotnou mě překvapilo, jak studentky, které zatím nemají konkrétní uplatnění, byly zklamané,“  dodává Daniela Nováková.

Šest studentů Fakulty pedagogické dojíždí od pondělí 19. října do Dětského domova Nepomuk, aby tamním dětem, žákům základních a středních škol, pomohli s distanční výukou. Vždy dvojice studentů učitelství působí v jedné ze tří rodinných skupin. Celkem jsou studenti k dispozici patnácti dětem. Už od minulého týdne v dětském domově vypomáhá také jejich kolegyně z fakulty, která tu působila také při jarním uzavření škol. Podle slov ředitele Dětského domova Nepomuk Romana Sudy dvojici studentů využijí v nebližších dnech také v rodinné skupině v Oselcích. Další dětské domovy, kde studenti budou fungovat jako pedagogická podpora, mohou přibývat, zájem právě zjišťuje Krajský úřad Plzeňského kraje, který je jejich zřizovatelem.