V areálu sportoviště vykáceli stromy. Bez povolení

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 21. duben 2021 15:08
stromy Zdroj: MO Plzeň 1

Tři smrky a jedna borovice. Taková je bilance nepovoleného kácení stromů v areálu Aktivity centrum Plzeň v Krašovské ulici. Místo nich má vyrůst přístavba nářaďovny k tělocvičně.

Na nepovolené kácení upozornili sami místní obyvatelé. "Na základě toho jsme zjistili, že se kácí bez povolení protože nebyl dodržena podmínka, která byla ve stanovisku," uvedla vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 Romana Tomašuková.

Kácení jehličnanů měl areál povolené, ale pouze pod podmínkou, že akci provede od 1 října do 1. března. "Podle vyhlášky o ochraně dřevin kácení dřevin je doporučeno kácení pouze v období vegetačního klidu. To znamená od začátku listopadu až po konce března," vysvětlil odborník na dřeviny Jan Kaňák.

V období vegetačního klidu může kácení poškodit i jiné živočišné druhy, zejména hnízdící ptáky. "Stromy, které byly pokáceny, budou řešeny v rámci přestupkového řízení podle zákona o ochraně krajiny," dodala Tomašuková. Na majitele areálu tak čeká pokuta. Dobrou zprávou ale je, že pokácené stromy nahradí nové. "Půjde o tři prunusy, které budou vysázeny na tom samém pozemku do dvou let od pokácení," doplnila Tomašuková.