Tisícům motoristů z Karlovarska letos skončí platnost řidičského průkazu

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - středa, 29. březen 2023 10:47
Tisícům motoristů z Karlovarska letos skončí platnost řidičského průkazu ilustrační. Foto: Pixabay

Více jak pěti a půl tisícům motoristů z Karlových Varů a okolních obcí uplyne letos desetiletá doba platnosti řidičského průkazu a čeká je tedy výměna dokladu.

Doporučujeme motoristům zkontrolovat si platnost svého řidičského průkazu a včas si zajistit jeho výměnu, protože řidičský průkaz se po uplynutí doby platnosti stává neplatným. Žádost je možné podat tři měsíce před vypršením lhůty platnosti, a to na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, není tedy nutno žádat na registru řidičů v místě trvalého pobytu. Dle dostupných údajů Ministerstva dopravy připadá na karlovarský registr řidičů v průměru 566 výměn dokladů měsíčně, například v říjnu končí platnost 758 dokladů. 

Výměna dokladu z důvodu uplynutí doby platnosti nepodléhá správnímu poplatku. (Pokud ale současně s výměnou dokladu probíhá i změna osobních údajů, např. příjmení, činí správní poplatek 200 Kč.) Zákonná lhůta pro výrobu řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti. V případě výměny řidičského průkazu je možné požádat i o zrychlené vyřízení. Správní poplatek pak činí 700 Kč a doklad je vyroben do 5 pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba předložit platný doklad totožnosti, není již potřeba dokladová fotografie. Ta je pořízena na pracovišti registru řidičů, případně se využije fotografie dostupná ve veřejné databázi.

O výměnu řidičského průkazu na pracovišti registru řidičů karlovarského magistrátu je možné požádat každý den v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 – 14:00 hod., pátek 8:00 - 12:00 hod.). Vhodný termín dle vlastních možností si zájemci mohou rezervovat online prostřednictvím služby elektronického objednávání na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary v objednávkovém systému aplikace WebCall.

Žádost je možné rovněž podat elektronicky prostřednictvím Portálu občana. Popis tzv. ePodání je dostupný na webu Ministerstva dopravy ČR.