Své akce už ruší i městské obvody

Některé městské obvody už v návaznosti na úterní rozhodnutí státu, který zakázal akce s účastí více než sto lidí, přijaly hned několik opatření. Ruší mimo jiné kurzy pro seniory, prodej zájezdů i zvýhodněných vstupenek nebo vítání občánků či přání jubilantům. Městský obvod Plzeň 4 omezil také úřední dny.

Městský obvod Plzeň 3 ruší pro občany hned několik akcí. Jedná se o jarní taneční vínek pro seniory, který se měl konat v pondělí 16. března ve velkém sále v Alfě či probíhající počítačové kurzy pro seniory na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni s tím, že vedení střední školy úřad bude frekventanty z řad seniorů informovat o zrušení kurzů. Až do odvolání se ruší vítání občánků nebo probíhající Senior akademie. „Také se neuskuteční prodej zájezdů pro seniory dne 12. března s tím, že o náhradním termínu budou zájemci informováni prostřednictvím webových stránek obvodu a prodej zvýhodněných vstupenek do divadla a to dle momentální situace v době plánovaného prodeje vstupenek,“ uvedl Miroslav Knotek z Městské obvodu Plzeň 3.

Městský obvod Plzeň 4 s ohledem na bezpečnost občanů i zaměstnanců úřadu omezil úřední dny na pondělí a středu. V úterý, čtvrtek a v pátek je úřad veřejnosti nepřístupný. Občanům bylo doporučeno, aby své záležitosti, pokud je to možné, řešili telefonicky nebo elektronicky. Ve vstupních prostorách do úřadu i uvnitř úřadu jsou umístěny dezinfekční prostředky. „S velkou lítostí musely být zrušeny veškeré akce D-Klubu, zrušeno bylo rovněž blahopřání jubilantům nebo vydávání vstupenek do divadla. Opatření platí od středy až do odvolání,“ dodal mluvčí obvodu Jan Švábek.