Studenti plzeňské lékařské fakulty poprvé usedli do poslucháren nové budovy

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 3. říjen 2022 17:47
Studenti plzeňské lékařské fakulty poprvé usedli do poslucháren nové budovy foto: LFP UK

V pondělí 3. září rozepsala Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (LFP UK) novou etapu své historie. Výuka budoucích lékařů roztroušená do několika nevyhovujících budov v centru města končí a kompletně se přesouvá do nově vybudovaného kampusu v aleji Svobody v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Lochotín. Kampus přivítal první studenty, pedagogy a výzkumné pracovníky už v roce 2014, nyní byla dokončena výstavba druhé etapy. Plzeň tak získala nejnovější areál pro studium medicíny v České republice.

„Nová budova je prostor, který ohromí svou velikostí a rozlehlostí. Studentům i vyučujícím nabízí nebývalé pohodlí a moderní vymoženosti pro výuku s interaktivními prvky, společné i individuální studovny. Myslelo se i na příjemné prostředí, a tak tu máme několik květinových stěn,“ vyjmenovává děkan Lékařské fakulty v Plzni Jindřich Fínek konkrétní výhody nového kampusu. „Dnes poprvé také studenti otestují plnou zátěž naší nové menzy. Ta je propojená s kavárnou, kde se mohou studenti, zaměstnanci i návštěvy kdykoli během dne občerstvit dobrou kávou nebo lehkou svačinou.“

Stavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015-2016 byla dostavěna posluchárna. Stavbu druhé etapy kampusu fakulta zahájila v roce 2019, nová budova byla zkolaudována v červnu 2022. Do této budovy se během léta přesunuly zbylé ústavy, děkanát, veškerá podpůrná pracoviště fakulty, knihovna a vznikla i nová menza. Jedinou výjimkou zůstal Ústav tělesné výchovy, který stále sídlí v prostorách studentských kolejí v Bolevecké ulici. V kampusu je počítáno s místem pro výstavbu sportovní haly, kam by se tento ústav případně přestěhoval. To je však otázkou vzdálenější budoucnosti.

II. etapa stavby stála celkem 1,84 miliardy korun. 1 miliarda korun byla financována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přes 600 milionů korun z vlastních zdrojů univerzity a fakulty a zbylá část ze státního rozpočtu ČR. Nová budova je vybavena špičkovými technologiemi, například simulačním centrem, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. Velkou výhodou je umístění nového kampusu v těsném sousedství fakultní nemocnice, kam studenti docházejí na praktickou výuku.

"Lékařská fakulta v Plzni přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní lékařství v českých programech, v anglických programech pak kolem 90 na všeobecné lékařství a 10 na zubní lékařství. Celkově zde ve všech ročnících studuje více než 2000 budoucích lékařů a také na 200 studentů v postgraduálních programech," doplnila mluvčí fakulty Barbora Černíková.