Sto parkovacích míst navíc. Rekonstrukce Lábkovy ulice pomůže řidičům

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 17. prosinec 2019 13:32
lábkova, silnice Foto: ÚMO 3

Nově zrekonstruovaný úsek Lábkovy ulice přinese obyvatelům Skvrňan výrazné navýšení počtu parkovacích míst. 

Foto: ÚMO 3

Původní komunikace byla kompletně zrušena od Vejprnické ulice až za stávající lávku a nahrazena novou obousměrnou komunikací, která je v úseku dlouhém zhruba 90 metrů z důvodu bezpečnosti směrově rozdělena dělícím ostrůvkem a dopravním stínem.

„Tato komunikace byla původně asfaltová se dvěma protisměrnými jízdními pásy oddělenými travnatým ostrůvkem vymezeným žulovou obrubou, přičemž v jednom nefunkčním průjezdném pruhu se živelně parkovalo. Zrealizováno bylo celkem 174 šikmých parkovacích stání včetně stání vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, což v konečném důsledku znamená navýšení téměř o 100 parkovacích stání oproti předchozímu stavu," uvedl místostarosta plzeňského centrálního obvodu odpovědný za investiční výstavbu Petr Baloun.

Rekonstrukce komunikace přišla na více než 12 milionů korun, což je o téměř devět milionů méně oproti původně plánovaným nákladům stavby. Skutečná doba rekonstrukce byla čtyři měsíce, což je o měsíc méně, než ve smlouvě stanovený termín. V případě, že by nastala nutnost přerušení stavby z klimatických důvodů, činí zkrácení termínu dokonce několik měsíců. Projekt se také podařilo upravit v souvislosti s moderními trendy hospodaření s dešťovými vodami.

„Zažádali jsme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, aby srážková voda nezůstávala na povrchu, ale vsakovala se do země, což je dnes prioritní způsob hospodaření se srážkovými vodami," dodal David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.