Stipendium generála Pattona již pojedenácté ocení odvážného studenta

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 7. únor 2023 18:03
Stipendium generála Pattona již pojedenácté ocení odvážného studenta Ilustrační foto z předávání stipendia. Foto: město Plzeň

Čestné stipendium generála George S. Pattona letos opět získá jeden z absolventů plzeňských středních škol. Uděluje se odvážným mladým lidem, kteří se rozhodli pro službu v armádě, v oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti. Nositel stipendia, které uděluje Nadace Briana LaVioletta, získá tisíc amerických dolarů a pamětní medaili. Uzávěrka pro přihlášky do letošního 11. ročníku je 15. března. Přihlásit se mohou ale i studenti, kteří v letošním roce maturují.

Cílem stipendia je pomoci těm, kteří přispívají společnosti. Umožnit jim naplnit své sny a plány, a zároveň ocenit jejich úsilí. Uděluje se od roku 2012 na počest jednoho z padlých amerických nebo spojeneckých válečných hrdinů. Důležitým předpokladem pro udělení stipendia je školní prospěch, ale existují i další předpoklady, zejména hodnoty uchazeče, které hrají v procesu výběru roli. Mezi nimi je čest, odevzdání se druhým, nezištnost či ochota naplno se věnovat dobré činnosti.

Pro přijetí žádosti je nutné vyplnit elektronickou přihlášku, e-mailem odeslat úvahu a další dokumenty, a to do 15. března 2023. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Čestného stipendia generála George S. Pattona https://laviolettefoundation.org.

V loňském roce získala stipendium Natálie Jeslínková, studentka oboru zdravotnický asistent na Střední zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické Plzeň. Oceněna byla mimo jiné za práci v Domově se zvláštním režimem Čtyřlístek a výjimečnou péči věnovanou jeho klientům.