Stabilitu mohutného dubu před Západočeským muzeem museli prověřit odborníci

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 30. srpen 2022 14:07
Stabilitu mohutného dubu před Západočeským muzeem museli prověřit odborníci Foto: město Plzeň

Speciální tahové zkoušky na mohutném dubu letním, který roste před Západočeským muzeem v Plzni v Šafaříkových sadech, provedli v uplynulých dnech zaměstnanci plzeňského magistrátu. Strom bylo nutné prověřit s ohledem na bezpečnost občanů, okolních objektů a dřevin. Odbor životního prostředí také dlouhodobě sleduje vývoj dřevokazné houby na kmeni dubu. Provedeno bylo několik druhů testů a přístrojových měření, odborníci na jejich základě přistoupí k redukčním řezům v koruně, čímž zajistí stabilitu stromu v následujících minimálně třech letech.

„Zkoušky ověřovaly stabilitu dubu z hlediska jeho možného vývratu nebo zlomu v kmeni. Dobrou zprávou je, že strom je vysoce odolný vůči vyvrácení. Abychom zamezili případnému zlomení kmene při extrémních projevech počasí, navrhli odborníci speciální stabilizační řezy v koruně a zmenšení jeho celkové výšky o 2,6 metru,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Pracovníci odboru životního prostředí provedli nejprve proměření kmene akustickým tomografem. „To odhalilo rozsáhlé poškození s destruovaným dřevem uvnitř kmene, které vždy souvisí se snížením jeho pevnosti. Následně specialista v oboru prověřil dub tahovými zkouškami, které se vzhledem k finanční náročnosti využívají především u kompozičně, historicky, ekologicky či jinak významných dřevin,“ vysvětlila Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí zmíněného odboru.

Dub letní sloupovitý právě takovou dřevinou je. Je totiž součástí významného vstupního předpolí budovy Západočeského muzea, je kosterní dřevinou historického parku v centru města, významným kompozičním prvkem a dominantou, cenným exemplářem svého druhu, ale zároveň i stromem se zvýšeným biotopovým potenciálem.

Tahová zkouška simulovala větrnou zátěž a skládala se ze čtyř na sebe navazujících částí: terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu odolnosti stromu. „Ze získaných dat nám odborníci navrhli vhodná pěstební opatření zvyšující stabilitu stromu. Díky tomu můžeme významný dub v Plzni ponechat bez nutnosti jeho kácení,“ řekla Kamila Kindlová z oddělení městské zeleně.

Návrh opatření stanovil i opakování tomografického vyšetření kmene a tahové zkoušky nejpozději v roce 2025. Rovněž město přistoupí nejpozději v příštím roce k fytopatologickému průzkumu kmene stromu.