Špatná zpráva pro milovníky zmrzliny. Téměř každá třetí nevyhovovala předpisům

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 15. srpen 2020 13:10
icecream ilustrační foto

Kontroly inspektorů prokázaly nevyhovující parametry u 30 % vzorků nebalených zmrzlin a 43 % vzorků ledů do nápojů.

Inspektoři se zaměřují na dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů u kopečkových i točených zmrzlin a ledů do nápojů, a to včetně kontrol zařízení na jejich přípravu. Kontroly inspektoři realizovali zejména v cukrárnách a dalších provozovnách společného stravování. "Průběžné výsledky kontrol v letošní sezóně ukazují, že řada provozovatelů stále nedodržuje předepsané výrobní postupy a významná část odebraných vzorků nesplnila požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií. V období do 31. 7. 2020 nevyhovělo celkem 30 % vzorků zmrzlin a téměř 43 % vzorků ledů do nápojů," informoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

V roce 2020 (do 31. 7. 2020) inspektoři SZPI dosud vyhodnotili 64 vzorků točených a kopečkových zmrzlin a 19 z nich, což je asi 30 %, nesplnilo hygienické limity. Ve vzorcích zmrzlin laboratorní rozbory potvrdily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. "Za hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze považovat nedostatečnou sanitaci zařízení na výrobu zmrzlin a také kontaminované vstupní suroviny, jejichž hodnocení provozovateli potravinářských podniků spočívá často jen ve vizuální kontrole. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu. Jednou z charakteristických  příčin problému u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět," podotkl Kopřiva.

Z výsledků letošních kontrol i kontrol v předchozích letech je podle Kopřivy zřejmé, že významná část provozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená s nedodržením hygienických postupů při výrobě, skladování a prodeji uvedeného sortimentu a s tím souvisejícím porušením hygienických limitů pro přítomnost mikroorganismů.