Příznivce zmrzlin tohle nepotěší. Více než polovina kontrolovaných obsahovala bakterie!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - sobota, 20. srpen 2022 06:53
Příznivce zmrzlin tohle nepotěší. Více než polovina kontrolovaných obsahovala bakterie! ilustrační. Foto: pixabay

Pokud se v horkém létě rádi zchladíte zmrzlinou, pak vás průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce možná vyděsí. Oproti minulým sezónám mimořádně vysoká část odebraných vzorků nesplnila požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií. V období do 15. srpna nevyhovělo celkem 56 % vzorků zmrzlin, což je nejvíce za posledních šest let.

V roce 2022 inspektoři dosud laboratorně hodnotili 109 vzorků točených a kopečkových zmrzlin a 61 z nich, tedy 56 %, nesplnilo hygienické limity. "Ve vzorcích zmrzlin laboratorní rozbory potvrdily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Za hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a nedodržení výrobního postupu při přípravě zmrzliny. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Jednou z charakteristických příčin problémů u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět. Mezi nevyhovujícími vzorky převažuje vanilková zmrzlina, což lze ale podle Kopřivy přičíst rozšířenosti této příchutě.

Při kontrolách zmrzlin v roce 2021 nevyhovělo požadavkům právních předpisů 48,3 % hodnocených vzorků, v roce 2020 nevyhovělo 51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 nevyhovělo 37 % hodnocených vzorků, v roce 2018 šlo o 30 % a v roce 2017 o 26 %.